Miljøkravgenerator for innkjøpere

Miljøkravgenerator
Grønne offentlige anskaffelser er et viktig verktøy for sikre en bærekraftig utvikling og et mer bærekraftig samfunn i tråd med FNs bærekraftsmål. Her finner du ferdige formulerte miljøkrav du kan benytte direkte i anskaffelser. Advokat Robert Myhre har bidratt med juridisk kvalitetssikring.
Tekst

For å lykkes med en bærekraftig innkjøpspolitikk må vi gjøre det enkelt for innkjøper å gjøre bærekraftige innkjøp. Miljømerker sparer tid og ressurser og gjør det enklere for virksomheter å synliggjøre sine grønne anskaffelser. Ved å benytte de offisielle type 1 miljømerkene får du profesjonelt utviklede miljøkrav. Kravene har vært gjennom åpne høringer og vurderes jevnlig i henhold til markedets utvikling. Type 1 miljømerking sikrer at kontroll av dokumentasjon og produksjon er gjennomført av en uavhengig tredjepart. Du kan lese mer om fordelene ved å benytte de offisielle miljømerkene i offentlig anbud og andres erfaring her.

I denne kravgeneratoren finner du ferdig formulerte forslag til miljøkrav du kan benytte i ditt anbud. Formuleringene baserer seg på veilederen "Bruk av anerkjente merkeordninger og anerkjent miljøledelse i offentlige innkjøp" som forklarer hvordan ulike merkeordninger kan benyttes. Kravene er ferdig oppstilt for hver produktgruppe. Du finner også oversikt over utvalget av miljømerker innenfor den aktuelle produktgruppen.  

  1. Let opp aktuell produktgruppe og gå inn på den. Vurder modenhet i markedet på miljø.             
  2. Bestem deg for om du vil stille kravet som kravspesifikasjon, tildelingskriterium eller kontraktskrav eller en kombinasjon av disse. Usikker på hva som er riktig og best? Du finner mer info om dette i den bakenforliggende veilederen.
  3. Klipp og lim kravformulering og dokumentasjonskrav inn i konkurransegrunnlaget. Du finner ferdige forslag til formulering under respektive overskrift på den aktuelle produktgruppen. 
  4. Hvis noe er uklart, send mail til tl[at]svanemerket.no eller evk[at]svanemerket.no