Vi jobber i Miljømerking Norge

Her er en oversikt over alle som jobber med Svanemerket og EU Ecolabel i Norge.
Tekst FotoWerner Andersson

Ta gjerne kontakt med oss

Ring oss på: 24 14 46 00


Eller send oss en mail:
info[at]svanemerket.no

Administrerende direktør

   
Administrerende direktør
Cathrine Pia Lund,
m. 479 15 114, 
cpl[at]svanemerket.no
 


 Markeds- og kommunikasjonsavdelingenMarkeds- og kommunikasjonssjef
Anne-Grethe Henriksen,
m. 91324541,
agh[at]svanemerket.no
 
 
 

Kommunikasjonsrådgiver
Gro-Ellen Linnås,
pressekontakt, 

m.48154456,
gel[at]svanemerket.no

Markedsrådgiver
Christine Opland,
Prosjektledelse, merkevare
m.91177270,
co[at]svanemerket.no


Markedsrådgiver 
Tormod Lien,
Innkjøpernettverk,
m.92837959,
tl[at]svanemerket.no

Markedsrådgiver
Elisabeth von Krogh
Innkjøpernettverk,
m.4148 9219
evk[at]svanemerket.noMarkedsrådgiver
Bjørn Olav Aarø Strandli,
B2B-leverandører,
m.47705752,
bos[at]svanemerket.no
Markedsrådgiver
Gunn-Helen Øye,
Forbrukermarkedet
m.91310473,
gho[at]svanemerket.no


Markedsrådgiver
Karl-Oskar Nicolaisen,
Markedsanalyse, planning
m.97105756,
kon[at]svanemerket.no

 

Administrasjon

 

Økonomisjef 
Rune Fjelleng,
m.90775114,
rf[at]svanemerket.no

Administrasjonskonsulent 
Marit J. Pihler, 
t. 24144600, 
mjp(at)ecolabel.no

Miljøfagavdeling

 


Miljøfagsjef Svanemerket,
Aina Seland,
m.98645874,
as[at]svanemerket.no
Miljøfagsjef EU Ecolabel,
Marianne B. Eskeland,
m.90606005,
mbe[at]svanemerket.no

 
Lisensieringssjef 
Anders Ødegaard Gammelsrud, 
m.92032442,
aog[at]svanemerket.no
Miljørådgiver
Arne Godal,
m.97184809,
ag[at]svanemerket.no


Senior nordisk miljøekspert
Elisabeth Magnus,
m.97714976,
em[at]svanemerket.no

Miljørådgiver 
Kristian Kruse,
m.92656283,
kk[at]svanemerket.no


Nordisk produktansvarlig 
Eline Olsborg Hansen,
m.99485350
eoh[at]svanemerket.no
Miljørådgiver
Ola Rise,
m. 90775755,
or[at]svanemerket.no


Miljørådgiver 
Randi B. Rødseth,
m.99522486,
rbr[at]svanemerket.no
Miljørådgiver
Barkha Agrawal,
m.92880818,
ba[at]svanemerket.no


Miljørådgiver 
Anita Øygarden Burgos,
m.92242077,
aob[at]svanemerket.no
Nordisk produktansvarlig 
Vivian Grønhaug Ottemo, 
m.47645320,
vgo[at]svanemerket.no


Miljørådgiver
Jørgen Flo
m.93207143
jfl[at]svanemerket.no 

Miljørådgiver 
Tove Bræin, 
m.95830441,
tb[at]svanemerket.no


Miljørådgiver 
Thor Hirsch
m.97605985,
th[at]svanemerket.no
Senior miljørådgiver 
Audrun Utskarpen,
m.48198121,
au[at]svanemerket.no

Miljørådgiver
Katharina Vassaas,
m. 45272866,
kv[at]svanemerket.no

Miljørådgiver
Ingerid Zeiner
m.41514909
iz[at]svanemerket.no

Miljørådgiver
Anders Lillebo
m.99321745
al[at]svanemerket.no

Miljørådgiver
Anita Spjøtvold
m. 930 95 756
asp[at]svanemerket.no

Administrativ fagkonsulent
Renathe Jenssen, 
m.24144603, 
rj[at]svanemerket.no 
 

Nordisk

 

 
Senior rådgiver
Bjørn-Erik Lønn,
Internasjonale spørsmål
m.95855871,
bel[at]svanemerket.no