Kai Gulbrandsen

Lang sikt for Princess

Kai Gulbrandsen
Tekstilbransjen er sammensatt og uoversiktlig, og belaster både natur og mennesker verden over. Kai Gulbrandsen og Princessgruppen ser etter nye måter å gjøre det på.
Tekst FotoNina Ruud

Kai Gulbrandsen mener tekstiler skal være miljøvennlige fordi vi omgir oss med dem døgnet rundt. Enten har vi dem på kroppen eller vi har dem over og under oss når vi sover. Vi vet svært lite om hva kombinasjonen av alle miljøgiftene gjør med helsen vår.

– Jeg tenker på at for 40-50 år siden var det uenighet om hvorvidt røyking var skadelig. I dag er det ingen tvil om det. Jeg vil heller være litt føre-var, og jeg tror at vi om noen år vil være mye mer oppmerksom på helseskader som følge av ulike miljøgifter.
Han forteller at familien hans ser at det er vanskelig å finne miljøvennlige klær.

– Det har aldri vært så mye astma og allergi blant barn som i dag. Jeg mener vi må stille spørsmål ved at vi omgir oss med leker, møbler, klær og annet som inneholder skadelige stoffer. Vi vet ikke hvilke skader denne eksponeringen mot kjemikalier vil påføre oss i fremtiden.

Vertikal produksjon

For å ta tilbake ansvaret for produksjonen og ikke minst kontrollen over arbeidet, satser Princess på å utvikle såkalte vertikale fabrikker. Det vil si en fabrikk som gjør alt med produktet. De spinner, vever og farger stoffet og syr det sammen til et ferdig produkt på samme fabrikk.

– Det hjelper ikke om den fabrikken som syr produktet sammen, opererer miljøvennlig, hvis stoffet allerede er farget og vevd et annet sted og kanskje tilsatt farlige kjemikalier eller forurenset på annen måte, sier Gulbrandsen.

Han har valgt å bruke en god del ressurser på å sikre at deres produksjon blir så miljøvennlig som mulig. Han har ansatte som reiser til fabrikkene og holder tilsyn for å forsikre seg om at produksjonen oppfyller de kravene den skal.

– Produksjonen av tekstiler er kompleks og i de fleste tilfeller er mange fabrikker involvert. Vi ønsker å ha færrest mulig produsenter involvert i et produkt, fordi det da er mye enklere å ha kontroll over produksjonen.

Nå jobber de med å utvikle flere vertikale fabrikker med tanke på å produsere mange flere varer med Svanemerket.

– Vi har et par fabrikker i Indonesia og India som skal gjøre alt med produktet, de spinner, vever, farger og syr. Da er det mye enklere å sørge for at de oppfyller alle de kravene som Svanemerket stiller.

Endrede krav til økologi

Det har til nå vært svært få tekstilvarer på markedet som er Svanemerket. Dette skyldtes at Svanemerket tidligere stilte krav om at varen måtte bestå av 100 prosent økologisk bomull. Men svært lite av bomullen som produseres i verden er sertifisert økologisk, prisen er veldig høy og det ble laget svært lite tekstiler som oppfylte kravet.

Organisasjonen Virke har sammen med blant andre Princess, vært en pådriver for å få endret disse kravene. Heretter er kravet at minimum 10 prosent av de aktuelle råvarene fabrikken bruker på et år samlet sett, per produkt eller per kolleksjon være økologisk. Massebalanse kalles dette.

Ulike merkeordninger

– Svanemerket er det beste miljømerket som finnes i Norden og det er godt kjent blant forbrukerne. Derfor vil vi gjerne bygge opp om det merket og få til mest mulig produksjon som oppfyller kravene, sier Gulbrandsen.

Princess har i dag en rekke produkter som er merket Øko-Tex, som betyr at produktet ikke inneholder farlige stoffer. Gulbrandsen vil nå jobbe for at de skal bli Svanemerket, da er kravene mye mer omfattende og omfatter hele produksjonsprosessen.

Det enorme lageret på Ski taler sitt eget språk. De flere etasjer høye stablene med pappesker fulle av håndklær, sengetøy og andre tekstiler, er bare en dråpe i havet av all tekstilproduksjon som foregår i verden i dag. Når vi vet at hvert produkt etterlater seg spor i naturen, forstår vi at selv en liten forbedring vil gi store ringvirkninger.

Ikke mye dyrere

Gulbrandsen håper at flere norske forbrukere blir bevisste og begynner å handle miljøvennlig. Da har han sikret Princess et solid forsprang på sine konkurrenter. Han legger ikke skjul på at han selvsagt også tenker business, og mener bevissthet vil lønne seg på lang sikt, selv om han innrømmer at produktene blir litt dyrere på kort sikt:

– Økte kostnader må tas ut i enten høyere utsalgspris eller litt lavere profitt for oss. Jeg regner med at det vil bli en kombinasjon av dette, sier han. – Jeg må si at jeg er oppgitt over nordmenn – som verken bryr seg særlig om det de kjøper er produsert på en skadelig måte – eller om klærne inneholder farlige stoffer. Jeg tror mange tenker at fordi det er til salgs i Norge, så er det trygt. Jeg skulle ønske at flere våknet opp og begynte å tenke mer på miljøet og litt mindre på pris. Ofte er prisforskjellen veldig liten, du må betale 10 kroner mer for et laken som er Svanemerket. Det er det verdt!

Kommenter saken
kommentarer