Inga Marte Thorkildsen

Ønsker aktive forbrukere

Inga Marte Thorkildsen
Mange forbrukere og produsenter ønsker seg en mer menneskelig og miljøvennlig tekstilindustri. Forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen stiller seg i spissen for dem alle.
Tekst FotoNina Ruud
Mange forbrukere og produsenter ønsker seg en mer menneskelig og miljøvennlig tekstilindustri. Forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen stiller seg i spissen for dem alle.

Statsråden er glad for et stadig voksende engasjement blant norske forbrukere. Hun mener de bryr seg om hva slags forhold det er på fabrikken der klærne lages og om de er laget på en miljøvennlig måte. Det engasjementet vil hun skal bruke for å presse bedriftene til å ta større ansvar for hvordan tekstilene blir produsert.
– Jeg er glad for å se at bransjen er mer på hugget nå. De har utplassert produksjonen av sine varer, men utplasserte samtidig ansvaret for hvordan produksjonen foregår. Det ansvaret må de nå ta tilbake, sier Thorkildsen.
Ønsker seg krevende forbrukere
Ministeren innrømmer at hun selv synes det er vanskelig å finne klær som er produsert på en miljøvennlig måte og på fabrikker som ivaretar sine arbeidere.
– Jeg forstår forbrukerne som synes det er uoversiktlig og vanskelig å vite hvor man skal handle, det synes jeg selv også. Men det er viktig å se etter de offisielle miljømerkene som faktisk finnes og å legge seg på minnet hvilke bedrifter som jobber med problemet, sier Thorkildsen, som ikke ønsker å gå nærmere inn på akkurat hvilke klær og tekstiler hun selv kjøper.
Inga Marte Thorkildsen mener også at vi som forbrukere må ta mer miljøansvar. Hvis kundene krever miljøvennlige produkter, så vil butikkene etter hvert tilby det, mener hun.
Svanemerket bygger produsentenes omdømme
¬– Men det er også en viktig oppgave å synliggjøre Svanen som god omdømmebygging for næringslivet. Vi må kunne forvente at næringslivet tar ansvar. Langsiktig verdiskaping forutsetter bærekraftig forvaltning av ressurser.
Hun sier selv at hun bruker Svanen aktivt når hun handler privat. Men at hun også har lagt merke til at det er mange merker i varehandelen og at det kan være forvirrende.
– Derfor har vi som en hjelp til forbrukerne utviklet en egen merkeoversikt som skal gi folk bedre informasjon om hva de ulike merkene betyr.
Selv om mangfoldet av merker kan skape forvirring mener Thorkildsen at miljømerket er et vellykket virkemiddel for mer miljøvennlig produksjon og forbruk.
– Over 90 prosent av norske forbrukere kjenner Svanemerket, og stadig flere produsenter tar merket i bruk. Vi vet at de som er opptatt av miljø ser etter Svanen som rettledning for sine valg, sier forbrukerministeren.
Mange forbrukere og produsenter ønsker seg en mer menneskelig og miljøvennlig tekstilindustri. Forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen stiller seg i spissen for dem alle.

Statsråden er glad for et stadig voksende engasjement blant norske forbrukere. Hun mener de bryr seg om hva slags forhold det er på fabrikken der klærne lages og om de er laget på en miljøvennlig måte. Det engasjementet vil hun skal bruke for å presse bedriftene til å ta større ansvar for hvordan tekstilene blir produsert.
– Jeg er glad for å se at bransjen er mer på hugget nå. De har utplassert produksjonen av sine varer, men utplasserte samtidig ansvaret for hvordan produksjonen foregår. Det ansvaret må de nå ta tilbake, sier Thorkildsen.
Ønsker seg krevende forbrukere
Ministeren innrømmer at hun selv synes det er vanskelig å finne klær som er produsert på en miljøvennlig måte og på fabrikker som ivaretar sine arbeidere.
– Jeg forstår forbrukerne som synes det er uoversiktlig og vanskelig å vite hvor man skal handle, det synes jeg selv også. Men det er viktig å se etter de offisielle miljømerkene som faktisk finnes og å legge seg på minnet hvilke bedrifter som jobber med problemet, sier Thorkildsen, som ikke ønsker å gå nærmere inn på akkurat hvilke klær og tekstiler hun selv kjøper.
Inga Marte Thorkildsen mener også at vi som forbrukere må ta mer miljøansvar. Hvis kundene krever miljøvennlige produkter, så vil butikkene etter hvert tilby det, mener hun.
Svanemerket bygger produsentenes omdømme
¬– Men det er også en viktig oppgave å synliggjøre Svanen som god omdømmebygging for næringslivet. Vi må kunne forvente at næringslivet tar ansvar. Langsiktig verdiskaping forutsetter bærekraftig forvaltning av ressurser.
Hun sier selv at hun bruker Svanen aktivt når hun handler privat. Men at hun også har lagt merke til at det er mange merker i varehandelen og at det kan være forvirrende.
– Derfor har vi som en hjelp til forbrukerne utviklet en egen merkeoversikt som skal gi folk bedre informasjon om hva de ulike merkene betyr.
Selv om mangfoldet av merker kan skape forvirring mener Thorkildsen at miljømerket er et vellykket virkemiddel for mer miljøvennlig produksjon og forbruk.
– Over 90 prosent av norske forbrukere kjenner Svanemerket, og stadig flere produsenter tar merket i bruk. Vi vet at de som er opptatt av miljø ser etter Svanen som rettledning for sine valg, sier forbrukerministeren.

Samtidig er det mange som jobber for å snu den negative spiralen, FN, ulike lands myndigheter og en rekke organisasjoner er på banen, og ikke minst har mange av klesbransjens egne produsenter tatt tak i saken. Nå vil de ha en mer menneskelig og miljøvennlig industri.      

MINISTER THORKILDSEN er glad for et stadig voksende engasjement blant norske forbrukere. Hun mener de bryr seg om hva slags forhold det er på fabrikken der klærne lages og om de er laget på en miljøvennlig måte. Det engasjementet vil hun skal bruke for å presse bedriftene til å ta større ansvar for hvordan tekstilene blir produsert.

– Jeg er glad for å se at bransjen er mer på hugget nå. De har utplassert produksjonen av sine varer, men utplasserte samtidig ansvaret for hvordan produksjonen foregår. Det ansvaret må de nå ta tilbake, sier Thorkildsen.

Ministeren innrømmer at hun selv synes det er vanskelig å finne klær som er produsert på en miljøvennlig måte og på fabrikker som ivaretar sine arbeidere.

– Jeg forstår forbrukerne som synes det er uoversiktlig og vanskelig å vite hvor man skal handle, det synes jeg selv også. Men det er viktig å se etter de offisielle miljømerkene som faktisk finnes og å legge seg på minnet hvilke bedrifter som jobber med problemet, sier Thorkildsen, som ikke ønsker å gå nærmere inn på akkurat hvilke klær og tekstiler hun selv kjøper.

Den skremmende og tragiske fabrikkollapsen i Bangladesh i slutten av april 2013, kostet flere enn tusen arbeidere livet. Tragedien har åpnet manges øyne for hvordan den globale tekstilindustrien er brutal, kynisk og forurensende.

Faksimiler fra dagbladet.no, nrk.no, aftenposten.no

Samtidig er det mange som jobber for å snu den negative spiralen, FN, ulike lands myndigheter og en rekke organisasjoner er på banen, og ikke minst har mange av klesbransjens egne produsenter tatt tak i saken. Nå vil de ha en mer menneskelig og miljøvennlig industri.     

Statsråden er glad for et stadig voksende engasjement blant norske forbrukere. Hun mener de bryr seg om hva slags forhold det er på fabrikken der klærne lages og om de er laget på en miljøvennlig måte. Det engasjementet vil hun skal bruke for å presse bedriftene til å ta større ansvar for hvordan tekstilene blir produsert.

– Jeg er glad for å se at bransjen er mer på hugget nå. De har utplassert produksjonen av sine varer, men utplasserte samtidig ansvaret for hvordan produksjonen foregår. Det ansvaret må de nå ta tilbake, sier Thorkildsen.

Ønsker seg krevende forbrukere

Ministeren innrømmer at hun selv synes det er vanskelig å finne klær som er produsert på en miljøvennlig måte og på fabrikker som ivaretar sine arbeidere.
– Jeg forstår forbrukerne som synes det er uoversiktlig og vanskelig å vite hvor man skal handle, det synes jeg selv også. Men det er viktig å se etter de offisielle miljømerkene som faktisk finnes og å legge seg på minnet hvilke bedrifter som jobber med problemet, sier Thorkildsen.

Inga Marte Thorkildsen mener også at vi som forbrukere må ta mer miljøansvar. Hvis kundene krever miljøvennlige produkter, så vil butikkene etter hvert tilby det, mener hun.

Svanemerket bygger produsentenes omdømme

Men det er også en viktig oppgave å synliggjøre Svanen som god omdømmebygging for næringslivet. Vi må kunne forvente at næringslivet tar ansvar. Langsiktig verdiskaping forutsetter bærekraftig forvaltning av ressurser.
Hun sier selv at hun bruker Svanen aktivt når hun handler privat. Men at hun også har lagt merke til at det er mange merker i varehandelen og at det kan være forvirrende.

– Derfor har vi som en hjelp til forbrukerne utviklet en egen merkeoversikt som skal gi folk bedre informasjon om hva de ulike merkene betyr.
Selv om mangfoldet av merker kan skape forvirring mener Thorkildsen at miljømerket er et vellykket virkemiddel for mer miljøvennlig produksjon og forbruk.
Over 90 prosent av norske forbrukere kjenner Svanemerket, og stadig flere produsenter tar merket i bruk. Vi vet at de som er opptatt av miljø ser etter Svanen som rettledning for sine valg, sier forbrukerministeren.

Kommenter saken
kommentarer