Litt blir mer

Økologiske tekstiler
Inntil nylig krevde vi at 100 prosent av bomullen i svanemerkede tekstiler skulle være produsert økologisk.
Tekst FotoMaja Modén (ill.)

Økologi er bra, fordi å produsere bomull eller andre ting uten bruk av miljøskadelige sprøytemidler og kunstgjødsel belaster og forgifter jorda mye mindre enn konvensjonell dyrking. Det mener vi fremdeles.

Likevel endret vi kravene slik at vi nå krever at minimum 10 prosent av de aktuelle råvarene fabrikken bruker på et år samlet sett, per produkt eller per kolleksjon være økologisk. Dette mener vi gir best miljøeffekt. Men hvordan kan 10 prosent være bedre enn 100?

Det er viktig for oss å bidra til at tekstilproduksjonen belaster miljøet mindre. Svanemerket stiller krav i hele produktets reise fra råvare via forbehandling, farging og trykking, produksjon og etterbehandling. Krav som forhindrer bruk av miljøgifter og sikrer lav miljøbelastning i hele produksjonskjeden.

Men nesten ingen produsenter klarte å innfri kravet om 100 prosent økologisk bomull. Bare én eneste prosent av verdens bomullsproduksjon er økologisk, og det lille som finnes er dyrt og vanskelig å få tak i. Derfor har det nesten ikke vært noen svanemerkede tekstiler å få tak i.  

Vi måtte tenke nytt: Hvordan får vi med oss flere til å lage bedre klær og tekstiler? Det nytter jo ikke å sitte med verdens fineste miljøkrav i hendene. Det er når kravene blir virkeliggjort på åkre, hos underleveran­dører, i fabrikker og systuer at kravene våre får effekt. Den svanemerkede buksa må jo faktisk være i butikken for at du skal kjøpe den!


Ved å stille krav om at 10 prosent av bomullen fabrikken bruker skal være økologisk, gjør vi det litt enklere å klare kravet. Det betyr at fabrikken kan kjøpe inn økologisk bomull når den er tilgjengelig, og bruke den i produksjonen. Så lenge 10 prosent av bomullsforbruket per år, kolleksjon eller plagg er økologisk, er vi fornøyd.

Hvis mange flere produsenter klarer de omfattende kravene Svanemerket stiller til alle delene i et plagg – både råmaterialer, knapper, glidelåser, søm og overflatebehandling – vil vi oppnå mer miljønytte enn om én enslig svale lykkes i å bruke utelukkende økologisk sertifisert bomull. Det er mer kraftfullt om hundre mann går ett steg, enn om én mann går ti.

Vi håper flere tekstilprodusenter vil strekke seg etter og klare de nye kravene våre. De må både tilfredsstille kravet om at fabrikken skal bruke minst 10 prosent økologisk materiale, og de andre strenge kravene vi har til kjemikalier, energibruk, etikk og sosiale forhold i hele produksjonskjeden. På den måten bidrar vi til en tekstilproduksjon som belaster miljø og mennesker i mye mindre grad enn i dag.

Kommenter saken
kommentarer