Biologisk mangfold

Blå fugl
Vi bor på en frodig klode. Jord, himmel og hav befolkes av fantastiske skapninger som hver på sitt vis har funnet sin plass i helheten.
Tekst

Årstusener med evolusjon har formet denne fuglen til å bli slik den er. Så spektakulær må han nok være, akkurat her han bor, for å dra de beste damene. Ingenting er tilfeldig i naturen, alt henger sammen med alt, og noen ganger får det så fargesprakende konsekvenser som her.  

Men hvordan bruker vi ressursene på jorda vår? Dyrker vi jorda, hugger vi skogen og fisker vi i havet slik at vi tar vare på de finstemte sammenhengene mellom alle artene som lever der? Både uttak av ressurser og utslipp av kjemikalier og drivhusgasser har negative effekter på det biologiske mangfoldet.

I vår tid utryddes arter 100 til 1000 ganger raskere enn hva som tilfelle under naturlige omstendigheter. Det vil si at 10-100 arter utslettes hvert døgn. Direktoratet for naturforvaltning (DN) hevder at innen 25 år vil 10 % av jordens arter være utryddet.

Svanemerket stiller strenge krav til hvordan råvarene og ressursene til et produkt blir tatt ut av naturen. Vi har så mye å ta vare på.