Genmodifisering

To epler stiftet sammen
Endrede gener i planter skal gjøre plantene mer tilpasset våre behov, for eksempel ved å gjøre dem naturlig motstandsdyktige.
Tekst

En stor andel av bomullen som dyrkes i dag, er genmodifisert, kanskje så mye som nærmere 50 prosent. Ett argument for å dyrke genmodifiserte planter, er at genmodifisering kan være med på å redusere behovet for farlige sprøytemidler. Dermed er genkoden fra en naturlig insektgift blitt del av genet til det som nå er en genetisk modifisert bomullsplante, eller GMO-bomull om du vil.

Motstand

Det kommer ulike signaler omkring spørsmålet om hvorvidt modifisering av plantegener er bra for miljøet og for helsen til planter og dyr og mennesker. Dessuten er genmodifisering av nyttevekster først og fremst blitt tatt i bruk av gigantiske selskaper som for eksempel modifiserer frø til å tåle selskapenes egne plantevernmidler. Derfor har genmodifisering mange motstandere.

Økologisk er GMO-fritt

Svanemerket stiller flere krav som kan bidra til at etterspørselen etter genmodifiserte planter minker. Svanemerket bomull er ett eksempel på dette. Svanemerket krever økologisk bomull, og kriteriene for økologisk bomullsproduksjon utelukker genmodifiserte planter.

Drivstoff merket med Svanen kan gjerne komme fra planter. Men her krever merket at råvarer til produksjon av det svanemerkede drivstoffet ikke kan være genetisk modifiserte.

Kommenter saken
kommentarer