Trusler i tareskogen

Trusler i tareskogen
Tareskogen er viktig naturtype med yrende liv. Men også under havoverflaten skjer det avskoging.
Tekst FotoHartvig Christie, NIVA

Langs norskekysten vokser det mye tare. Faktisk har vi Europas største forekomst av denne algen. Arealet de dekker under havoverflaten er omtrent like stort som det området vi har dyrket på land. Taren tar opp og lagrer CO2, og er en av klodens mest produktive naturtyper. Når forskerne teller opp, er det ikke uvanlig å finne 100 000 smådyr per m2 tareskog. Det myldrer og kryr, og mange andre større skapninger finner både mat og ly mellom tarestilkene. Taren er viktig for livet langs kysten.

For det meste er det stortare som duver i bølgene. Men i Nord-Norge er det betraktelig mye mindre tare enn før. Det er fordi kråkebollene har spist dem opp. Kartanalyser som Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har utført, viser at et område på størrelse med Vestfold fylke er nedbeitet av til sammen ca 80 milliarder kråkeboller. 80 milliarder!

Når tareskogen er borte, er det bare en ørkenaktig steingrunn tilbake. Myriadene av småkryp som bodde i tareskogen, og alle andre som livnærte seg av dem, mister levebrødet sitt. Det er et økologisk sammenbrudd.

Her kan du se et seks-minutters foredrag om kråkebollenes nedbeiting av tareskogen langs norskekysten. Det er NIVAs Kjell Magnus Norderhaug som foredrar. Interessant!

 

Kråkebolle og scampi – to alen av samme stykke

Akkurat som kråkebollene, spiser scampien mye. Oppdrett av scampi har ført til store naturødeleggelser i Japan, Thailand, Bangladesh, Vietnam og Ecuador. Her er det mangroveskogene det har gått ut over. I likhet med tareskogen, lagrer mangrovene mye CO2, og er hjem og livsgrunnlag for tusenvis av arter. Men oppdretterne hugger ned skogen for å lage dammer de kan drette opp scampi i.  Scampien spiser plankton, og produsentene overgjødsler for å få mye plankton og mat til hurtig voksende scampi. Det forurenser sjøbunnen, og gjør det enda vanskeligere for fisk og andre arter å klare seg.

Både kråkebollene og scampiene illustrerer hva som skjer når det blir ubalanse i økosystemet. Den finslepne likevekten dyra og plantene har utvikla seg i mellom blir forstyrra, og da faller alt sammen. Fordi miljøregnskapet til scampien har lysende, røde tall, forbyr Svanemerket konvensjonelt oppdrettede scampi på svanemerkede hoteller og spisesteder. Vi kan tillate enkelte miljøsertifiserte scampier, men vurderer sertifiseringen fra gang til gang.

Kommenter saken
kommentarer