Kjemikalier

Kjemikalier, reagensglass
Moderne, industrialiserte samfunn bruker store mengder kjemikalier.
Tekst

Det Europeiske Miljøbyrået (EEA) anslår at det produseres mellom 70 og 100 000 ulike kjemikalier i store kvanta – det vil si at det lages mer enn en million tonn av hver av dem hvert år.

Kjemikalier er en fellesbetegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger. Dermed er ikke kjemikalier bare virksomme stoffer som vi kjøper i flasker og bokser. Kjemiske stoffer omfatter alle grunnstoffer og de kjemiske forbindelsene de inngår i fra naturens side eller etter en produksjonsprosess. Stoffblandinger er blandinger av to eller flere kjemiske stoffer.

Alle kjemikalier har en funksjon

Ikke alle kjemikalier er skadelige. Alle har positive egenskaper, det er jo derfor de blir brukt. Problemet er at en del av dem har skadelige effekter på naturen og på helsa til folk som kommer i kontakt med dem. De verste kjemikaliene kaller vi miljøgifter. De har til felles at de gjør ubotelig skade på alt levende de kommer i kontakt med, at de lagrer seg i kroppen, og at de ikke brytes ned i naturen. De blir aldri borte, det blir bare mer av dem. Miljøgifter er et stort og alvorlig miljøproblem.

Kjemisk cocktail

Det andre store problemet med kjemikalier, kaller vi den kjemiske cocktailen. I hverdagen blir vi eksponert for miljøgifter på mange områder. I tillegg til i kosmetikk, finner vi dem i hverdagsprodukter som elektronikk, byggevarer, plast og sportsutstyr som skismøring og allværsjakker.

 Miljøgiftene utgjør både en trussel hver for seg og samlet sett. Selv om et stoff ikke gir stor effekt alene, kan miljøgifts-miksen gi store og dramatiske resultater. Det er dette som er cocktail-effekten. "0 + 0 + 0 = 7" sier vi som regel for å illustrere den.

Kommenter saken
kommentarer