Algeoppblomstring

Grønne alger
Når det blir for mye alger i vannet, sier vi at vi har en algeoppblomstring. Hva er det egentlig som skjer?
Tekst

Alger er en svært omfangsrik og variert gruppe organismer. Noen alger er ørsmå og encellede, og andre er 65 meter lange tarebånd. Nesten alle alger driver med fotosyntese. De omdanner sollys til blant annet oksygen. Slik sett utfører algene en viktig økosystem-tjeneste for alt liv på jorda.

Vi finner alger både i saltvann og ferskvann. Noen av typene kan danne giftstoffer i fisk, skjell og skalldyr. Når blåskjell er giftige, skyldes det blågrønn-alger.

Som alt annet liv trenger algene næringsstoffer for å leve. Problemet oppstår når det blir for mye mat for dem i vannet. Da øker bestanden dramatisk, og vi har en algeoppblomstring. Det kan skje både i saltvann og i ferskvann. Noen ganger blir det så mye alger i vannet at de farger det grønt, andre ganger rødt og brunt. Oppblomstringene kan bli så store at de synes godt på satelittbilder. Slike oppblomstringer skjer særlig når det kommer store mengder fosfor, nitrogen eller andre næringssalter i vannet. Hvordan havner de der?

Hvor kommer næringssaltene fra?

Fiskeoppdrett, jordbruk og avløp fra hus og næringslivslipper ut det meste av fosforen. Det aller meste kommer fra fiskeoppdrett, som alene har gitt en økning i fosforutslippene på 55 prosent siden 2000. Også avrenning fra jordbruk kan gi mye fosfor og nitrogen i vannet.

Men vi forbrukere påvirker også hvor mye fosfor algene har å livnære seg av. I 2010 brukte vi 140 000 tonn vaskemidler i Norge. I en del av midlene er det fosfor. Stoffene som er i vaskemidlene blir ikke borte når de renner ut i sluken hjemme hos deg.  De blir med skyllevannet ut og til renseanlegget der det finnes. Men hvis det er for lite, renner fosfatet ut i elva, innsjøen eller havet. Der påvirker det livsvilkårene til planter og dyr som lever i vannet.

Algeoppblomstring gir oksygenmangel

Overflod av næringssalter i vannet gir vekst i algebestanden. De kan farge vannet, gjøre det grumsete, og de kan produsere giftstoffer som kan forgifte både fisk, skalldyr og skjell. Hvis vi spiser slik sjømat, kan vi også bli sjuke.

Alger har ikke så lang levetid. Når de dør, brytes de små organismene ned – på samme måte som alt annet dødt materiale. Denne nedbrytingen er oksygenkrevende, og når det er så mange alger som skal brytes ned samtidig, blir det mangel på oksygen i vannet. Dette ødelegger også for de andre vannlevende skapningene.

Algeoppblomstring er et symptom på at økosystemet er i ulage. Alt henger sammen med alt i naturen. Gjennom årtusener av evolusjon har alle skapninger i naturen funnet sin plass – akkurat her i denne innsjøen, sammen med akkurat de andre dyra og plantene som lever der. Når vi mennesker tilfører store mengder med én vekstfaktor (i dette tilfellet fosfor), ødelegger vi denne finstemte balansen. Det får konsekvenser for alt liv i det aktuelle økosystemet -- og for alle de andre økosystemene som tangerer det.

Kommenter saken
kommentarer