Aluminium i deodoranter

Aluminium
I svettehemmende antiperspiranter er det aluminiumssalt. Hvorfor er det slik, og er det noe å bekymre seg for?
Tekst

Hva er aluminium?

Aluminium er et vanlig forekommende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Al. Som metall har det en sølvfarget glans og veier omtrent en tredel av stål og kobber. Aluminiumsforbindelser finnes naturlig i drikkevann og landbruksprodukter og vi eksponeres for aluminium gjennom mat, drikkevann, legemidler og kosmetikk. I kosmetikk er det aluminiumssalter som blir brukt. Det finnes flere ulike typer og sammensetninger av aluminiumsalter.

Hvor finnes aluminium?

Aluminium er det mest tilgjengelige metalliske elementet i jordas overflate. Vi finner ikke aluminium i ren form i naturen, men bundet til andre grunnstoffer. Siden aluminium er så utbredt, får vi det i oss naturlig blant annet gjennom maten vi spiser. Aluminiumsalter brukes blant annet i antiperspiranter og til rensing av vann. Vanligvis er det aluminiumklorid heksahydrat eller aluminium zirconium tetraklorohydrat som brukes i antiperspiranter.

Hvorfor inneholder antiperspiranter aluminium?

Aluminiumsalt er virkestoffet i alle antiperspiranter. Enkelt forklart er saltet svettehemmende. Det gjør at du svetter mindre i armhulen og dermed reduseres både fukt og lukt.

Finnes det alternativer til aluminium i antiperspiranter?

Aluminiumsalt er i dag det mest effektive stoffet i produkter som skal fungere svettehemmende. Et alternativ til å bruke produkter som er svettehemmende, kan være å dekke lukten av svetten med andre lukter f.eks. parfyme. Andre alternativer kan inneholde bakteriehemmende stoffer som f.eks. triklosan, som er en miljøgift som både er helse- og miljøskadelig. Triklosan er ikke tillatt i svanemerkede produkter.

Det finnes alternative antiperspiranter som markedsfører seg som aluminiumsfrie. Et eksempel er såkalte krystalldeodoranter, men disse inneholder også aluminiumssalt. De er faktisk laget av alun – en felles betegnelse på flere typer aluminiumsulfater.

Er det farlig?

Som med alle stoffer kan aluminium være skadelig i store konsentrasjoner. Det er imidlertid utbredt enighet i forskningsmiljøer om at vanlig inntak av aluminium (mat, drikke og kosmetikk) ikke er helsefarlig. Det som er skadelig er å bruke antiperspirant eller annen kosmetikk på sår eller skadet hud, det bør man aldri gjøre. 

Vitenskapsbaserte krav

Svanemerkets krav er vurdert ut fra tilgjengelig vitenskapelig kunnskap. Vi baserer oss på innholdsstoffenes helse- og miljøegenskaper og på anbefalinger fra myndigheter og andre fagmiljøer. Aluminiumsforbindelsene som brukes i svanemerket kosmetikk er ikke helse- eller miljøklassifisert eller vurdert som skadelig på andre måter av myndighetene.

Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) i EU samler informasjon fra ulike forskningsrapporter. De sammenstiller, vurderer og kommer med anbefalinger for innholdsstoffer i kosmetikk. Akkurat nå jobber SCCS med å vurdere bruken av aluminium i anti-perspiranter. Oppdraget deres lyder:

  • In  light  of  the  new  data  provided,  does  the  SCCS  consider  that  Aluminium  compounds  are safe in antiperspirants  and other cosmetic products such as lipsticks and toothpastes
  • Does  the  SCCS  have  any  further  scientific  concerns  regarding  the  use  of  Aluminium  compounds in cosmetic products taking into account exposure from other sources?
  • In  the  event  that  the  estimated  exposure  to  Aluminium  from  specific  types  of  cosmetic  products  is  found  to  be  of  concern,  SCCS  is  asked  to  recommend  safe  concentration  limits  for  the  presence  of  Aluminium  in  those  cosmetic  products  or  other  risk  reducing  measures.

SCCSs vurdering kommer i oktober 2017.

Svanemerkets krav

I svanemerkede leave-on-produkter kan det maks være 0,6 % aluminium (som Al). Når Svanemerket reviderer sine krav hvert tredje-femte år, vurderer vi alltid om det har kommet ny viten som tilsier at vi bør stramme inn enda mer. Det vil vi også gjøre her. Når SCCSs uttalelse om aluminium kommer ut (oktober 2017), vil vi revurdere den grenseverdien vi har satt i lys av deres uttalelse.