MI i miljømerket maling

MI i miljømerket maling
Danske medier har satt søkelyset på stoffet methylisothiazolinone (MI) maling, og allergi forårsaket av avgassing fra maling.
Tekst

En test av maling viser at flere inneholder så høye konsentrasjoner av MI at enkelte kan få en allergisk reaksjon. Miljømerkede malinger er også blant disse produktene. Her er spørsmål og svar om MI i miljømerket maling.

Hvorfor finnes det miljømerket maling med MI?

Miljømerkene Svanemerket og EU Ecolabel (EU Blomsten) stiller svært strenge krav til kjemikaliene i miljømerkede produkter. Dette gjelder både hudpleieprodukter, rengjøringsmidler og maling.

MI er ikke tillatt i svanemerkede hudpleieprodukter, men tillates i begrensede mengder i svanemerket og blomstmerket maling. Miljømerking, som forvalter Svanemerket og EU Ecolabel i Norge, ønsker at MI blir erstattet av mindre problematiske konserveringsmidler i maling. Vi har derfor – i samarbeid med de andre landene i Svanemerket og EU Ecolabel – stort fokus på MI, og arbeider for at kravene til innholdet av MI og lignende stoffer i miljømerkede produkter strammes ytterligere inn. EU Ecolabels krav er nettopp skjerpet på dette området, og grenseverdien for MI er satt ned. Svanemerkets krav til maling ble revidert høsten 2015, og grenseverdien ble da satt ned til 0,01%.

Kan jeg stole på at miljømerkede produkter stiller strenge krav til miljø og helse?

Ja, det kan du. Når du kjøper produkter merket med Svanen eller EU Ecolabel, vet du at de helhetlig sett er blant de beste på markedet, for miljømerkene stiller krav til både miljø, helse og kvalitet i produktene. Du får dermed mange andre miljø- og helsemessige fordeler ved å velge svanen. For eksempel inneholder ikke svanemerket maling tungmetaller eller bløtgjørere som kan fungere hormonforstyrrende. Slik maling har også minimalt med løsemidler.

Hvorfor er det MI i maling?

MI er et konserveringsmiddel som sørger for at malingen holder seg lenger og ikke råtner eller mugner i spannet. Industrien arbeider for å finne alternativer, men per i dag har vi ikke kjennskap til konserveringsmidler som fungerer under alle slags forhold, dvs til alle farger og alle typer vannbasert maling.

Hvorfor er MI tillatt i miljømerket maling?

Svanen og EU Ecolabel stiller krav til både miljø og helse, men også til kvalitet. Vi har i dag ikke kjennskap til bedre konserveringsmidler for vannbasert maling som fungerer for alle farger og alle typer av slik maling. Og vannbasert maling uten konserveringsmidler er heller ingen god løsning, selv om det helsemessig sett er et bedre alternativ. Uten konserveringsmidler har normal vannbasert maling kun kort holdbarhet og råtner eller mugner derfor hurtig, noe som også gir helsemessige utfordringer i tillegg til at mye maling må kastes.

Miljømerkene viser hvilke produkter som er de beste både i forhold til miljø og helse. De er med på å begrense den samlede mengde av kjemikalier som forbrukerne og miljøet utsettes for – uten å kompromisse på kvalitet. I dag er det ingen detaljert deklareringsplikt for maling, men miljømerkene gjør det enklere for deg som forbruker å finne de beste produktene både i forhold til helse og miljø.

Hvorfor er noen bekymret for MI i maling?

Allergi for MI kan oppstå fordi vi blir eksponert for dette stoffet via en rekke produkter, feks hudpleieprodukter. Hvis en gjennom lengre tid er eksponert for MI kan man plutselig oppleve å få en allergisk reaksjon, også dersom man blir utsatt for stoffet gjennom luft. Risikoen for å få allergi stiger jo mer man utsettes for MI. Svanemerket har derfor forbudt MI i miljømerkede produkter alle steder der det finnes anvendelige alternativer, for eksempel i hudpleieprodukter.

Hva kan jeg som forbruker gjøre?

MI finnes i dag i de fleste vannbaserte malinger. Det er imidlertid ikke noe krav om deklarasjon, så det er vanskelig å unngå MI i maling. Derfor har Miljømerking to råd hvis du skal male:

  • Bruk hansker, så du unngår direkte hudkontakt med malingen
  • Luft grundig - både når du maler, umiddelbart etter du har malt, og hver dag de neste to ukene.

Årsaken til dette er at MI damper ut av malingen ettersom den tørker. Risikoen for å få allergi stiger jo større eksponeringen er. Det kan derfor være en idé å unngå MI i produkter der det er praktisk mulig. For eksempel er det ikke MI i svanemerkede hudpleieprodukter.

Finnes det ingen alternative produkter?

Det finnes svanemerket maling helt uten MI. Det er Sens maling fra Jotun.