Miljøgifter i forbruksprodukter

Miljøgifter i forbruksprodukter
Miljøgifter er skadelige stoffer som brytes svært sakte ned og kan skade dyr, mennesker og natur i årtier etter årtier.
Tekst

Se rundt deg. Du er omgitt av ting. Datamaskin. Mobil. TV. Møbler. Hva er det i alle tingene? Hva består de av? Mobilen din blir ikke markedsført med at den inneholder kvikksølv. Laptop-reklamen sier ingenting om flammehemmerne den skjuler i sitt indre…

Hva er miljøgifter?

I mange helt vanlige produkter er det miljøgifter og andre stoffer som kan skade helse og miljø. Miljøgiftene er mange, og de har vanskelige navn. Det som forener dem, er at de gir helseskade og at de brytes svært langsomt ned. Disse giftstoffene lagrer seg i kroppen til dyr og mennesker, og det er større og større mengder av dem jo lenger opp i næringskjeden vi kommer.

Miljøgiftene reiser ikke bare fra kropp til kropp oppover i næringskjeden, men også fra land til land. Spredningen av miljøgifter kjenner ingen grenser. De fraktes med vind og vann over hele jorda. Mye havner i Arktis, langt fra den moderne forbrukskulturen. Vi finner ofte siloksaner og andre miljøgifter i sjøfugl, og nå i Håkjerringer, der oppe. De kommer fra hverdagsproduktene våre, som såper og hudkremer, elektronisk utstyr, møbler og byggevarer...

Alt henger sammen med alt. I naturen og i miljøet. Det du gjør, har betydning… kanskje for noen helt andre enn du tror. Som sjøfugler og haier på Svalbard. 

Kutt miljøgiftene med Svanemerket

Hvis du vil unngå miljøgifter bør du velge svanemerkede produkter. Svanemerket, som er det offisielle miljømerket i hele Norden, forbyr kvikksølv, parabener og andre stoffer som kan skade helse og miljø.

Bruk returordninger

Når tingene blir til avfall, kan de farlige stoffene lekke ut i jord og vann og gjøre skade der i lang tid framover. Derfor er det viktig å bruke de returordningene vi har. For eksempel skal alle elektro-butikker ta i mot kassert elektronikk og hvitevarer. Andre returordninger kan du sjekke med kommunen du bor i. Ved å bruke returordningene, bidrar du til at de skadelige stoffene ikke kommer ut i naturen, og til at deler som kan brukes om igjen, går inn i nye produkter. Det er dobbel miljøgevinst.

Handlingsplan for en giftfri hverdag

Stortinget jobber i vårsesjonen med to forslag om å lage en handlingsplan for en giftfri hverdag. Miljømerking har gitt innspill til dette viktige arbeidet. 

  • Miljømerking sier ja til en handlingsplan for en giftfri hverdag. Positiv miljømerking må være en del av denne handlingsplanen.
  • Det er viktig å sette i verk tiltak som gir konkurransefortrinn for de produsenter og leverandører som gjør forbedringer. Merkeordningene er utviklet nettopp for å bruke markedskreftene til miljøets beste.
  • Offentlige innkjøpere har enorm markedsmakt og det er avgjørende at disse krever produkter uten miljøgifter. Det vil gi raskere resultater. Det er nettopp her Miljømerking kan bidra.
Kommenter saken
kommentarer