Små hjelpere vi vet lite om

Forsker ser i mikroskop
Bittesmå partikler av helt dagligdagse materialer kan være hyperaktive hjelpere i produkter. Men hva som skjer når nanopartikler kommer inn i kroppen vår, vet vi lite om.
Tekst

Nanoteknologi innebærer å dra nytte av de egenskapene et stoff, et molekyl eller et atom har. Disse egenskapene avviker fra større strukturer bygget opp av samme stoff, molekyl eller atom. For eksempel kan nanopartikler av et stoff være mye mer reaktivt enn i større strukturer. Både sølv og gull oppfører seg helt annerledes på nanonivå enn i større strukturer.

Når vi i stedet for å sitte med en klump med rent sølv, skal forholde oss til det som kan kalles nanosølv, så har ikke sølvet lenger de samme fysiske egenskapene som sølvklumpen hadde. I stedet kan for eksempel sølv-nanopartiklene være velegnet til å drepe bakterier – i klærne dine, på gulvet ditt eller på innsiden av kjøleskapet ditt.

Produktutvikling og teknologiutvikling er en del av den kommersielle hverdagen. Og siden vi mennesker er grunnleggende redde for bakterier, er jobben med å introdusere produkter med for eksempel bakteriedrepende sølvpartikler rimelig enkel. Dermed blir nanopartiklene en del av hverdagen vår. Til tross for at vi ikke egentlig trenger dette ekstra tilskuddet av bittesmå partikler. Vi kan fortsatt vaske oss selv, huset vårt og klærne våre med vanlig såpe for å fjerne bakterier.

Eksempler på bruk av nanoteknologi:

  • nanosølv mot bakterier – i gulv, i klær
  • nanopartikler i produkter mot aldring – partiklene reparerer huden
  • nanopartikler i produkter mot håravfall og grått hår
  • titandioksid og sinkoksid i solkrem
  • partikler i kosmetikk generelt – trenger gjennom ytterste hudlag og stimulerer for eksempel til ny celleproduksjon

Elektroniske produkter som dioder og skjermer kan dra god nytte av nanoteknologi. Og batterier, brenselceller og solceller kan være mye mindre hvis produsentene bruker nanoteknologi.

Også farmasøytisk industri kan dra nytte av nanoteknologien – til produksjon av såkalte smart drugs som gjør folk raskere friske uten bivirkninger. Innenfor medisinen jobbes det også med utvikling av nanoteknologi for gjenskaping av vev, reparasjon av beinvev, immunitet og medisiner mot kreft og diabetes.

På den mørkere siden

Vi vet ikke helt hvilken skade nanopartikler kan gjøre. Dokumentasjonen er mangelfull omkring mulige negative helsevirkninger på mennesker som kommer i kontakt med nanomaterialer eller nanopartikler. Men de mer skeptiske vil påpeke at det faktisk er mulighet for negativ helsepåvirkning ved bruk av nanopartikler i produkter. Hva skjer for eksempel når du påfører huden din en krem som inneholder bittesmå partikler som trenger inn innenfor huden?

Arbeidstilsynet peker på at dyreforsøk viser at lange og tynne flerveggede karbon-nanorør og -fibre kan gi lungefibrose og brysthinnekreft – symptomer som likner de som asbest kan føre til – og danne reaktive oksygenforbindelser som kan bryte ned levende materiale. Tilsynet sier også nanopartikler av titandioksid og sølv kan danne reaktive oksygenforbindelser, og at titandioksid kan gi lungeskade på samme måte som kvartsstøv.

"Det er derfor grunn til mistanke om en rekke negative helseeffekter, som kan påvirke lunger", skriver Arbeidstilsynet på nettsidene sine.

De som utvikler slik teknologi, peker på at problemene med nanoteknologien først og fremst er at den kommer til å gjøre alt mer effektivt slik at folk blir arbeidsledige og tradisjonelle produkter utkonkurreres. Dessuten er slik teknologi selvsagt veldig dyrt.

Svanemerket og nanoteknologien

Flere av Svanemerkets produktkrav nevner nanoteknologi konkret. Og Svanemerket viser til forsiktighetsprinsippet. Inntil vi vet mer, er for eksempel nanopartikler basert på metall-, kull- eller fluorforbindelser forbudt i svanemerkede produkter. Og nanomaterialer kan bare brukes om det kan dokumenteres at disse ikke medfører negative helse- eller miljøeffekter.

Det er Svanemerkets utgangspunkt at de spesielle egenskapene som partikler har på nanonivå, kan tenkes å føre til miljø- og helseskader. Dette kan skje ved at produktene avgir partikler som tas opp gjennom lunger eller hud eller andre barrierer i kroppen eller naturen.

Kommenter saken
kommentarer