Klima

Klimaet endrer seg
Klima. Klimaproblem. Klimatrussel. Hørt det før?
Tekst

Det er lett å føle seg ubetydelig når vi snakker om klima. Det virker så stort, så sammensatt, så fjernt.

Men det er mange ting vi vanlige folk kan gjøre i for å redusere klimaproblemet. Først og fremst handler det om å redusere energiforbruket vårt. Slå av lyset i rom vi ikke er, sette ned innetemperaturen litte grann, redusere varmetapet fra huset, velge svanemerkede produkter. Kanskje du også kan påvirke arbeidsplassen din? Står lys og varme på fullt også det halve døgnet ingen er der? I tillegg til å belaste klimaet, gir sløsing med energi oss altfor store utgifter, så å kutte ned bruken av energi er en vinn-vinn-situasjon!

Hva er det riktige svaret?

Hva er det som kan "redde klimaet"? Er det avgifter? Er det regnskogprosjekter? Er det klimakvoter? Klimaproblemet skyldes produksjon og forbruk. Derfor ligger løsningen også her - i mer miljøtilpasset produksjon og et klokere forbruk. Hva som er det viktigste klimatiltaket varierer med hva slags produksjon vi snakker om. Det finnes ikke ett, universelt svar med to streker under. Klimaproblemet har ikke én, global løsning – det har millioner lokale!

Kunnskapsbaserte klimakrav

FNs klimapanel (IPCC) har fastslått at menneskelige utslipp av fossilt klimagasser og andre aktiviteter sterkt bidrar til en økning i global middeltemperatur og at dette kan få alvorlige konsekvenser. Svanemerket tar dette på alvor. Reduksjon av klimagassutslipp er derfor en av våre høyeste prioriteringer. Både energieffektivitet i hele produktets livssyklus og reduserte karbonutslipp fra energibruk er viktig for oss. Les mer ved å velge i menyen til venstre.