All produksjon påvirker klimaet

All produksjon påvirker klimaet
Vi vet alle at det er en sammenheng mellom bilkjøring og flyreiser og den globale oppvarmingen. Men også varer og tjenester påvirker klimaet.
Tekst

Energi

Et produkt påvirker klimaet i alle faser av livssyklusen. Fra utvinning av ressurser, produksjon av produkter, transport av de ferdige produktene og den endelige eierens bruk av produktet – og fram til håndtering av avfallet påvirker produkter klimaet. Påvirkningen skjer først og fremst gjennom energikrevende prosesser.

Råvarer

Men også uttak av råvarer – for eksempel fra skog, kan påvirke mulighetene for å binde CO2 fra atmosfæren og dermed bidra til økt drivhuseffekt. Hvorvidt en produsent velger resirkulerte materialer, langtransporterte deler og kraftkrevende prosesser for å utvinne råvarene, vil også ha en klimaeffekt. Valg av energieffektive prosesser og fornybare energikilder og utnytting av varme som utvikles i produksjonen, er eksempler på hvordan denne effekten kan dempes.