Varmere hav

Liten gutt ved endeløst hav
Det høres kanskje litt deilig ut av sjøen blir varmere, men er det egentlig noen grunn til å glede seg over det?
Tekst

Klimaet endrer seg. Lufta blir varmere og havet blir varmere. Dette gir oss både et våtere og villere vær, men det forandrer også levevilkårene til fisk, plankton og andre som lever i sjøvannet. 

Sjølivets grunnfjell

Alle artene som lever i havet har funnet sin plass i økosystemet i løpet av mange tusen år. Her lever de, i hver sin lille nisje i næringskjeden. Når vannet blir varmere, blir det bedre forhold for noen arter, og verre for andre. Allerede nå ser vi at plankton og fiskeyngel blir påvirket av det varme vannet. Disse ørsmå organismene er viktig føde for alle de andre, større artene. Det er som om grunnfjellet for sjølivet rystes.

Ut fra denne endrede situasjonen, vil noen arter bevege seg lenger mot nord, der vannet fremdeles er kaldere. Andre, og for oss ukjente arter, rykker inn fra sør. 

Endrede havstrømmer

Golfstrømmen er en av de store, globale havstrømmene vi har. Den velsigner oss med langt bedre klimaforhold enn vi ellers ville hatt. For eksempel ligger Oslo på samme breddegrad som sørspissen av Grønland, men uten varmen fra Golfstrømmen er Grønland et mye kaldere sted enn Oslo.

Havstrømmene kan bli påvirket av et varmere klima. Vi er ikke helt sikre på hvordan forandringene blir, eller hvor kraftige effektene vil være. Men når vi forandrer temperaturen på luft og vann på kloden vår, får det konsekvenser for alt - fra det minste plankton til de største værfenomenene.

Alt henger sammen med alt her i verden.

Kommenter saken
kommentarer