Ressursbruk

Tømmerstokker
Vi henter ressursene vi trenger fra jorda, skogen, havet. Hvor godt forvalter vi naturressursene? Klarer naturen å hente seg inn igjen etter at vi har tatt ut det vi trenger?
Tekst

Alle ting kommer fra et sted. Vi henter råvarer som tre, metall eller mineraler fra naturen og lager all verdens produkter. Det er viktig at vi henter ut ressursene på en måte som gjør at vi kan fortsette å høste av dem, år etter år, uten at plante- eller dyrelivet tar skade av det.

Kanskje kjøkkenbordet ditt er laget av tre? I begynnelsen stod treet i skogen, og var både hjem og arbeidsplass for fugler og biller og maur. Det gav ly for sol og regn til sopp og planter som vokste under det, og vinden suste gjennom greinene til glede for folk som var så heldige å gå forbi. Sånn vil vi fortsette å ha det. Vi må bruke ressursene på jorda slik at også barna våre kan gjøre det. Og deres barn. Og deres barn.

Økende press på ressursene

Økende produksjon og forbruk utarmer jordens ressurser og skaper mer og mer avfall. Produsentene blir flinkere og flinkere til ikke å sløse med ressursene og til å gjenvinne avfall, men mye gjenstår fremdeles.

I miljøkravene til Svanemerket fremmer vi bærekraftig produksjon av råvarer slik at tilførselen av ressurser i framtiden blir sikret. Et miljøvennlig produkt skal også ha god kvalitet slik at du kan bruke det lenge. Bruk og kast-produkter er noe av det mest ressursødeleggende som finnes.

Mange av de tingene vi omgir oss med, kan gjenvinnes eller brukes om igjen. Da får de enda en bruksperiode i stedet for å bli passivt søppel, og sparer oss fra å ta ut enda mer ressurser fra naturen.

Kommenter saken
kommentarer