Begrensede ressurser

Fossil
Hvis verden går i kretsløp, hvordan kan vi da si at noen ressurser er begrensede?
Tekst

Noen skapelsesberetninger er lengre enn andre. Oljens, kullets og naturgassens skapelse tok noen millioner år. Det betyr at når vi har brukt opp alt sammen, får vi ikke noe nytt på noen millioner år. Det er derfor disse fossile energikildene kalles ikke-fornybare.

Fornybare ressurser er ressurser vi har uuttømmelig tilgang til innenfor det som kalles menneskehetens tidsskala. Ikke-fornybare dannes i løpet av millioner av år, og nye slike ressurser dannes ikke på nytt innen rimelig tid i naturlig kretsløp.

Vann regnes som en fornybar ressurs. Det er derfor vi kan kalle vannkraft for fornybar energi. Men geologene påpeker at ferskvann faktisk er en begrenset ressurs. Selv om vann uavbrutt går i kretsløp over, på og under jordas overflate, er tilgang til rent vann er en utfordring som øker globalt.

Kommenter saken
kommentarer