Metall og miljø

Rustne metallpotter
Metaller blir det ikke mer av på jorda. Hvordan tar vi vare på det som er?
Tekst

Svanemerket stiller strenge miljøkrav til de produktene som vil svanemerke seg. Både innhold og produksjonsmåte blir saumfart for å finne de beste miljøproduktene.  

Metall er en begrenset ressurs – det kan ikke fremstilles syntetisk i laboratorier. Vi har det metallet som enten er utvunnet allerede, eller som fremdeles skjuler seg i berggrunnen. Derfor er det viktig at vi utnytter metallressursene effektivt og at vi legger til rette for gjenbruk. Dette synet gjenspeiler seg i kravene Svanemerket stiller til bruk av metaller, for eksempel i møbler. Der skal halvparten av aluminiumet og minst en femtedel av det øvrige metallet i produktet være gjenvunnet metall.

Gjenvinning er bra fordi det krever mindre ressurser å bruke råvarene om igjen enn å utvinne dem fra naturen. For å legge til rette for økt gjenbruk stiller Svanemerket krav til at produktene, enten det er datamaskiner eller møbler, skal være lette å demontere, og enkle å kildesortere.

Slik setter du ressursene i omløp igjen

Du som forbruker kan gjøre din del med å levere gammelt datautstyr etc på dertil egnede steder. Alle som selger datautstyr, musikkanlegg, hvitevarer og mobiltelefoner plikter å ta i mot slikt utstyr fra brukerne og levere det på forskriftsmessig måte til gjenvinning. Alle kommuner skal ha opplegg for retur av annet avfall, som møbler, maling og papir. Følg butikkenes og kommunens opplegg, så hjelper du til med å sette ressursene i omløp igjen. Det er et viktig miljøbidrag fra din side.

Kommenter saken
kommentarer