Den ikke-fornybare plasten

Plastflasker
Plast lages først og fremst av olje. Ofte ispedd problematiske tilsetningsstoffer.
Tekst

Plast blir for det meste laget av olje, av den fraksjonen som kalles råbensin eller nafta. Fra denne fraksjonen dannes etylen, og etylenet blir til plast ved hjelp av et hjelpestoff eller en katalysator. Når mange etylenmoleklyer sitter sammen, kaller vi det polyetylen.

Begrenset råvare

Olje er en begrenset ressurs. Dermed er plast et produkt som bør brukes med måte og som bør gjenvinnes etter bruk. Ifølge Wikipedia sendes 132 300 tonn plastemballasje ut på det norske markedet hvert år. Og i 2009 ble 34 prosent av all ordinær plastemballasje materialgjenvunnet og 50 prosent energiutnyttet.

Problematiske tilsetninger

Tilsetningsstoffer som brukes i plastikk, kan være problematiske, og slike stoffer kan utgjøre så mye som 50 prosent av plasten, selv om de som regel står for om lag 20 prosent av vekten. Tilsetningene er fyllstoffer som påvirker funksjonaliteten til plastikken eller som rett og slett reduserer kostnadene ved plastproduksjonen.

Giftige flammehemmere

Stabiliserende tilsetninger til plastikk kan være flammehemmere. Svanemerket stiller krav om at plast ikke kan inneholde halogenerte materialer fordi dette skaper problematisk avfall, særlig ved forbrenning. Flammehemmere som brukes i plastikk, er ofte nettopp halogenerte forbindelser.

Kommenter saken
kommentarer