Forsøpling av havet

Søppel langs strendene
Havet er stort ­­-- nesten uendelig virker det som. Det utgjør 96,5 prosent av alt vann i verden, dekker over 70 prosent av jordas overflate og rommer hundretusener av arter. Fremdeles er det mange arter, områder og sammenhenger vi ikke kjenner i havet.
Tekst FotoNordisk Film TV/co-prod Filmkameratene

Forsøpling

Både som hjem for myriader av store og små skapninger og som ressurs der vi henter mat, energi eller salt, blir havet påvirket av oss. Både havnivåstigning, forsuring og utryddelse av arter er vesentlige trusler, men forsøplinga av havet er også et stort problem. Særlig er det all plasten som flyter rundt i Atlanteren og i Stillehavet som skaper trøbbel. Ute i havet er plasten ringet inn av havstrømmene, og dreier sakte rundt. Pelagisk plast kalles dette.

Noen ganger omtaler vi dette som et berg av plast, men egentlig er det ikke så lett å få øye på. Plasten blir nemlig brutt ned til ganske små partikler som ligger og svever i vannet. Men plast er jo ikke nedbrytbart slik at det blir borte, så disse små partiklene utgjør en stor helsefare for de fiskene og fuglene som etter hvert får dem i seg. Og du og jeg spiser jo også fisk…  

Hvor kommer all plasten fra? Mye kommer fra søppeldynger på land, og en del fra båter. Plasten fra land fraktes med vind og elvevann ut i havet, og noen båter slipper bare avfallet rett ut i vannet. Noe kommer også fra avløpsvann fra renseanlegg. Kaster du vattpinner i do, kan de smale plastikkpinnene komme gjennom hele renselsesprosessen og havne i havet til slutt.

Hva kan du gjøre for å redusere forsøpling i havet?

Første bud er at vi ikke må kaste plast ute i naturen, verken til sjøs eller på land. Noe alle kan gjøre, er å hjelpe til med å resirkulere mest mulig plast. Påleggbokser, plastemballasje, plastposer, bruskorker, plastleker… De fleste av oss har _mye_ plast liggende rundt.  Sjekk med kommunen du bor i hvordan du skal få levert den fra deg, og gjør det til en rutine å sortere og levere plasten. Ikke bare sparer du naturen for søppel, du reduserer også oljeforbruket vårt. Vi bruker faktisk to kilo olje for å lage en kilo plast!

Et annet råd er å unngå produkter som har unødvendig stor plastemballasje.

Kommenter saken
kommentarer