Gjenbruk og gjenvinning

Gjenbruk og gjenvinning
Nesten alt vi kaster, kan brukes til noe eller utnyttes til kompost eller energi.
Tekst

Et kassert produkt kan få mange skjebner: Noen andre kan mene at det du kaster, er godt nok til å bli brukt videre. Eller de kan mene at deler av produktet kan brukes til noe. Men hvis ikke produktet kan brukes, kan ofte materialene produktet er laget av, brukes til noe nytt. Og hvis materialet ikke kan brukes til noe, kan produktet brennes i et anlegg som lagre energi. Litt tristere er det dersom det kasserte produktet havner i en ovn som bare brenner opp ting uten å utnytte energien som skapes. Og kanskje tristest er det om det kasserte produktet havner på søppelfyllinga i en usortert haug.

Stortingsmelding 26 om regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand slår fast at "Det overordnete målet med avfallspolitikken er å øke utnyttelsen av avfallet som en ressurs". Dette skulle tilsi at norske kommuner i stor grad samler inn avfall med tanke på å gjenvinning. Og i mange norske kommuner fungerer innsamling av kildesortert avfall godt. Dermed skal det ligge til rette for at mest mulig gjenvinnes her i landet.

Kommenter saken
kommentarer