Metall

Dørskilt av metall
Metall er en begrenset ressurs. Men likevel en ressurs som kan brukes mange ganger.
Tekst

Metall i produkter går som regel gjennom en rekke prosesser på vei til å bli en skrue, et bordbein eller del av en sengebunn.

Bearbeiding av metall

Metallet kan for eksempel sandblåses, renses, lakkes, galvaniseres, forkrommes, plastbelegges, emaljeres, farge emaljeres, herdes eller glansslipes underveis til ferdig produkt. Derfor må de som vil lage et miljøtilpasset produkt også ofte ta hensyn til hva som har skjedd med metallet på vei til ferdig produkt.

Overflatebehandling

Miljøutfordringene knyttet til metall og metalldeler i produkter, er for eksempel overflatebehandling med halogenerte organiske forbindelser, forkrommingsbad med halogenerte organiske forbindelser, lakkering med miljøskadelige lakker, forbehandling og overflatebehandling med pigmenter og tilsetningsstoffer basert på bly, tinn, kadmium, krom eller kvikksølv.

Bør gjenvinnes

I forbindelse med at Norge skal få på plass ny avfalls- og gjenvinningspolitikk, påpeker Norsk Industri en rekke muligheter for å utnytte metall bedre. Blant annet mener Norsk Industri at det bør stilles krav om at avfall sorteres før det eventuelt forbrennes for energiutnyttelse. Tilgang til jomfruelige råmaterialer, befolkningsvekst og utslipp ved utvinning av nye råvarer tilsier ifølge industrien at materialgjenvinning må prioriteres foran energiutnyttelse.

Sparer energi

Metall egner seg godt for gjenvinning. Mange typer metall kan smeltes om mange ganger og likevel beholde en tilfredsstillende kvalitet, noe som sparer både råstoff og energi. Bruk av returmetall som råstoff i produksjon av metall krever mye mindre energi enn ved uttak av nytt metall. Ifølge avfallsselskapet Retura er for eksempel energibehovet ved omsmelting av aluminium bare 5 prosent av den energien som kreves for produksjon av nytt metall.

Kommenter saken
kommentarer