Mye å gjenvinne

Eske med plastflasker i
Vi er ganske gode på gjenvinning i Norge. Og vi har mye materiale å ta av: nesten 2 tonn avfall per innbygger i landet...
Tekst

Avfallsmengder i Norge i 2010:

  • 9,5 millioner tonn avfall totalt
  • 23 prosent av det kommer fra vanlige husholdninger, resten fra bedrifter og institusjoner 
  • 424 kg avfall ble kastet av hver eneste innbygger i Norge
  • 70 prosent mer enn i 1995

Det positive er at hele 82 prosent av alt avfall ble gjenvunnet i 2010. Det meste går til materialgjenvinning, og en god del blir brent opp slik at det gir oss varme. Tall fra LOOP viser at hele 90 prosent av all glassemballasje blir gjenvunnet, 87 prosent av alle drikkekartonger og 84 prosent av all plastemballasje. Det er veldig høye tall! 

Gjenvinning er et bra miljøtiltak fordi det som regel krever mindre ressurser og gir mindre utslipp av klimagasser når vi bearbeider og gjenbruker materialet fra et produkt, i stedet for å utvinne nye råvarer fra naturen.

Svanemerket og avfall

I alle miljøkravene Svanemerket stiller, legger vi vekt på at det aktuelle produktet ikke skal skape store problemer som avfall. Det skal, så langt som mulig, brytes lett ned i naturen uten at det frigir stoffer som kan være skadelige for miljøet eller helsa til dem som kommer i kontakt med det. Sammensatte produkter som for eksempel en datamaskin skal ha god merking av delene, slik at de er enkle å demontere og kildesortere. For mye av avfallet kan jo gjenvinnes og brukes på nytt i en eller annen form, og da er det viktig å sortere ut det som skal videre i kretsløpet og det som skal brennes e.l.

Hva kan vi gjøre for å redusere avfallsproblemet?

Vi kan tenke oss litt om før vi handler, og heller kjøpe litt færre ting som varer litt lenger. God kvalitet og lang brukstid hører ofte sammen. Det finnes også mange arenaer der vi kan selge eller bytte ting i stedet for å kaste dem. Både på nettet, loppemarked eller bruktbutikker kan det produktet du er ferdig med være akkurat det en annen leter etter.

Alle kommuner har et opplegg for behandling av avfall. Sjekk med kommunen du bor i hvordan dere gjør det der, og levér inn så mye som mulig slik at det blir behandlet på best mulig måte.

Kommenter saken
kommentarer