Returordninger

Gutt med brusbokser til gjenvinning
Returordninger gir oss to miljøgevinster.
Tekst

For det første krever det som regel mindre ressurser og gir mindre utslipp av klimagasser når vi bearbeider og gjenbruker materialet fra et produkt, i stedet for å utvinne nye råvarer fra naturen.

For det andre inneholder en del produkter, som for eksempel hverdagselektronikk, mange helse- og miljøskadelige stoffer. Når vi samler inn slike produkter blir de behandlet riktig, og vi unngår at de skadelige stoffene kommer ut i naturen.

Vi har flere ulike returordninger i Norge. Her ser du noen av de store ordningene, og hvor mye som samles inn hvert år:

Returordning for Hvor mye samles inn per år
Bilvrak 100 - 130 000 bilvrak
Dekk 4 millioner dekk
Elektrisk og elektronisk avfall 147 000 tonn (30 kg per person!)
Emballasje 500 000 tonn emballasje (plast, papir, glass)
PCB-holdige isolerglassruter 49 700 glassruter