Svanemerket og plastforsøpling

Svanemerket og plastforsøpling
Plastforsøpling er et kjempestort og akutt miljøproblem. Hva gjør Svanemerket for å bidra til mindre plast på avveie?
Tekst

Hva kan vi gjøre for å redusere plastforsøpling?
Dette gjør Svanemerket for å redusere plastproblemet
Plast og sirkulær økonomi

Plastforsøpling

Plastforsøpling av havene er et enormt miljøproblem. Så mye som 8 kubikktonn plast havner i havene hvert eneste år. Plast er et lett materiale som nesten ikke brytes ned, og derfor fraktes den lett med vind og vann ut i havet. Mye av plastforsøplingen til havs kommer fra avfallsdeponier nær kysten. I tillegg til å «feie for vår egen dør» og sørge for at plasten vi bruker ikke kommer på avveie, bør vi som del av verdenssamfunnet prøve å bidra til bedre avfallshåndtering også i andre land. FNs miljøorganisasjon jobber mye med dette.

Svanemerket krever at alt avfall fra svanemerkede rengjøringstjenester, hotelldrift, kantiner, byggeplasser etc skal sorteres i riktige fraksjoner og behandles slik det lokale avfallssystemet tilsier. Dette kan bidra til at mindre plast kommer på avveie.

Hva kan vi gjøre for å redusere plastforsøpling?

Et av de aller største problemene med plast er at den er på feil sted! Derfor er det kjempeviktig at vi:

  1. Utvikler stadige bedre systemer for innsamling og gjenvinning for ulike typer plast
  2. Gjør alt vi kan for at all plasten faktisk havner i de systemene den skal
  3. Utvikler mer miljøvennlige materialer som kan erstatte plast

Hvis vi blir bedre på alle trinnene i avfallspyramiden, er vi på god vei til å løse plastproblemet.

Dette gjør Svanemerket for å redusere plastproblemet

  • Svanemerket fremmer bruk av fornybare råvarer der vi kan. En konsekvens av det vil bli mindre bruk av ny fossil plast.
  • Vi forbyr mikroplast i alle produkter til hud, hår og tenner.
  • Vi stiller svært strenge krav til hvilke kjemikalier plasten kan inneholde. Det gjør det enklere å resirkulere plasten som brukes.
  • Vi stiller krav som gjør at svanemerkede produkter ikke har unødvendig mye emballasje.
  • Vi stiller krav til at materialene emballasjen består av, og at den skal kunne skilles fra hverandre og kildesorteres.
  • Vi krever at svanemerkede restauranter, hoteller etc ikke skal bruke engangsartikler.
  • Vi krever også at alt avfall fra svanemerkede rengjøringstjenester, hotelldrift, kantiner, byggeplasser etc skal sorteres i riktige fraksjoner og behandles slik det lokale avfallssystemet tilsier. Dette kan bidra til at mindre plast kommer på avveie.

Plast og sirkulær økonomi

I dag bruker vi mer ressurser enn jorda egentlig har å by på. 1,6 jordkloder i året går med til produksjon og forbruk. Vi må legge om til en mer bærekraftig kurs, og operere innenfor planetens tålegrenser. Derfor er det svært viktig å få fart på den sirkulære økonomien. Dette begrepet betyr at vi bruker ressursene igjen og igjen, slik at behovet for å utvinne nye ressurser fra jorda blir mindre.

Men skal vi kunne bruke ressurser/materialer igjen, kan materialet ikke inneholde miljøgifter eller andre svært skadelige kjemikalier. Det er jo ressursene vi vil bruke om igjen, ikke giftstoffene. Derfor stiller Svanemerket strenge krav til hvilke stoffer som kan (og ikke kan) inngå i plasten i svanemerkede produkter. Vi ønsker å bidra til sirkulær økonomi og til at mest mulig av ressursene går inn i stadig nye kretsløp, og da må miljøgiftene ut.

Det er viktig med gode systemer for innsamling og gjenvinning, slik at mest mulig av den plasten som allerede finnes, kan gå inn i nye kretsløp og fortsette å løse de mange oppgavene plast har i dag – uten at vi trenger å utvinne nye ressurser fra naturen. Bruk av resirkulert plast er en god og bærekraftig løsning. Svanemerket fremmer derfor bruk av materialgjenvunnet plast i mange produkter, som for eksempel møbler og i emballasje.  

Et godt råd er å sjekke med kommunen der du bor og følge de anvisningene de har for hva du skal gjøre med plastavfallet ditt. Selv gode systemer funker bare når folk bruker dem!