Send inn høringsuttalelse

Du kan gi høringsuttalelse ved å fylle ut skjemaet her. Du får tilsendt en kopi av din høringsuttalelse til epostadressen du oppgir i skjemaet.
Tekst

Du kan gi dine synspunkter på kriterieforslag her. Synspunkter som kommer inn blir offentliggjort sammen med andre høringsuttalelser med firma/virksomhet som avsender. Hvis du gir høringsuttalelse som privatperson, vil navnet ditt bli offentliggjort sammen med synspunktene. Ved innsendelse av høringssvar gir du også samtykke til at Miljømerking kontakter deg senere med informasjon om de endelige miljøkravene når de blir vedtatt og eventuelt følger ditt firma opp som en potensiell kunde. Forøvrig viser vi til vår personvernpolicy

You may submit your views on the proposed criteria document by filling out this form. Your views will be published with your company as sender unless you are submitting the views on behalf of yourself, in which case your name will be published with your views.