Dokumentasjon

Papirer i en ringperm
Svanemerket skal være med på å skape målbare miljøforbedringer. Derfor må produsenter og tjenesteleverandører dokumentere innsatsen sin.
Tekst

Dokumentasjonen foregår gjennom omfattende tester fra uavhengige laboratorier, erklæringer, dokumentasjon og kontrollbesøk. Etter godkjenning ved kontroll, får foretaket lisens til å bruke Svanemerket på produktet sitt.

Svanen har grenseverdier som alle foretak må oppfylle for å få bruke Svanemerket på produktene sine. Svanen legger "lista" opp i dagen, og Svanemerket er den synlige og troverdige bekreftelsen på at produktet overholder konkrete krav og grenseverdier. Svanens krav er tøffe–og de skjerpes kontinuerlig.

Kommenter saken
kommentarer