Produktets livssyklus

Livssyklus
Alle tingene vi omgir oss med – store og små – kommer fra et sted.
Tekst

De har vært gjennom en produksjonsprosess der råvarer har blitt tatt ut av naturen, enten i form av trevirke, mineraler eller andre ressurser. Deretter er det brukt energi og kjemikalier for å lage selve produktet. Det er pakket inn og transportert rundt i verden. Det blir brukt av deg nå, og senere skal du antakelig kaste det.

Alle deler av et produkts livssyklus belaster miljøet. Det er ikke til å komme i fra. Og det er ikke slik at det bare er miljøgifter eller CO2-utslipp som er viktig å tenke på: Vi må tenke helhetlig:

Råvarefasen

Råvaresituasjonen er viktig. Det er her vi høster ressursene vi trenger fra jorda, skogen og havet. Hvor godt forvalter vi naturressursene? Klarer naturen å hente seg inn igjen etter at vi har tatt ut det vi trenger? Beholder dyr og mennesker livsgrunnlaget sitt selv om vi benytter f.eks. tre fra skogen deres?

Jorda er et skattkammer: Fylt av nyttige, vakre og kraftfulle ressurser. Men forrådet er ikke uendelig, og det kritiske spørsmålet er: Vil det fremdeles være noe å hente her om 5 år? Om 50? Om 250?

Produksjonsfasen

I produksjonsfasen skjer det også mye som belaster miljøet. Det går med mye energi for å lage alle tingene vi trenger og vil ha. Hvor kommer energien fra? Kunne vi brukt mindre energi ved å produsere på en smartere måte? Brukes det mye kjemikalier i produksjonsprosessen? Hvilke kjemikalier er det, og hvordan behandles de underveis? Får de som jobber på fabrikken helseplager av dem? Renner de ut i elva bak fabrikken, eller blir de behandla forskriftsmessig? Blir arbeiderne på fabrikken generelt sett behandla på en OK måte?

Etterpå skal produktet transporteres til butikken der du skal handle. Mye av produksjonen av forbruksvarer foregår i Asia i dag, og vi transporterer utrolig mange råvarer og ferdige produkter rundt omkring på kloden. Hvert enkelt produkt er gjerne pakket inn, kanskje med en indre boks eller krukke, litt isolasjon rundt der og så en ytre boks, gjerne med plast rundt. Alt dette skal også produseres og bærer sine egne miljøbelastninger.

Alle boksene puttes oppi en stor eske og alle eskene i en større pall og alle pallene i en stor container... og så videre.

Hvor mye av det vi frakter er produkter, og hvor mye er luft? Transport er energikrevende og forurensende. Så hvordan produktet er pakket inn og hvordan det kommer seg fra A til oss, er også viktig når vi skal avgjøre hvor miljøvennlig det er.

Bruksfasen

Bruksfasen til produktet kommer vi ikke utenom. Et produkt skal være trygt å bruke for deg. Det skal ikke være tilsatt svært helsefarlige kjemikalier som kan dunste ut i lufta der du er, smitte av på huden din eller komme seg inn i kroppen på andre måter. Du skal ikke bli sjuk av å bruke en vare, den skal fungere godt og holde brukstiden ut. Bruksfasen handler mest om forholdet mellom deg og produktet, mens de andre fasene handler om forholdet mellom naturen og produktet.

Avfallsfasen

Siste del av produktets reise er avfallsfasen. For ikke bare kommer alle tingene våre fra et sted, de skal jo videre, også. En del kan vi resirkulere, noe er spesialavfall, noe brennes eller havner på dynga. Avfallsmengdene i vår del av verden er enorme og økende. Så hvordan produktet du kjøper arter seg som avfall, er også en viktig faktor. Er det lett å resirkulere hele eller deler av produktet? Brytes det ned fort eller sakte? Frigis det gift når produktet brytes ned eller brennes?

Avfallsfasen slutter ringen i et produkts livssyklus. Hvis produktet brytes ned, slik som tre eller papir, tilfører vi jorda noe av det vi tok ut av råvarer da livssyklusen begynte. Mange produkter kan også gjenbrukes, og det gir god miljøgevinst.  

Helhetlig perspektiv

Når vi skal vurdere hvor miljøvennlig et produkt er, må vi se på helheten. Vi må vurdere hele livssyklusen og alle de mulige miljøproblemene. Det er lett å rangere varer etter hvordan de scorer på bare ett av miljøproblemene. For eksempel hvor mye energi kjøleskap 1 bruker versus hvor mye energi kjøleskap 2 bruker. Men det er den helhetlige miljøbelastningen vi må vurdere: Et produkt som skilter med å være energieffektivt er ikke et godt miljøvalg dersom det er fullt av miljøgifter, eller dersom produksjonen  forurenser grunnvannet til lokalbefolkningen.

Kommenter saken
kommentarer