Høringer

Mann med øretelefoner
Kravene utarbeides i samråd med eksperter fra næringsliv, miljøorganisasjoner og myndigheter. Og før kravene vedtas, legges de ut på åpen høring.
Tekst

Når våre nordiske eksperter har blitt enige om hvilke miljøkrav vi skal stille til en spesifikk produktgruppe, sender vi forslaget ut på høring. Da kan alle relevante aktører vurdere utkastet og gi oss tilbakemelding om kravene er for strenge, om de er riktig formulert og om de vil føre til den miljøgevinsten vi håper. Alle kan gi innspill i høringen.

Når alle høringssvarene har kommet inn, går vi gjennom alle sammen. Som regel lager vi en høringssammenstilling - en oversikt over hvem som har ment hva, og hvordan vi vurderer innspillet deres.Vi lytter til alle, selv om vi naturligvis ikke kan ta alle innspill til følge.

Etter at ekspertene våre har laget de endelige miljøkravene, blir de behandlet av det øverste besluttende organet vi har - nordisk miljømerkingsnemnd. Her sitter det representanter som alle de nordiske landenes regjeringer har utnevnt.

Her finner du aktuelle høringer

Kommenter saken
kommentarer