Miljøkrav sikrer resultater

Den siste puslespillbrikken legges
Miljøkravdokumentene til Svanen stiller for eksempel krav til innhold og bruk av miljøfarlige kjemikalier, utslipp til luft, vann og jord, energi- og ressursbruk og avfallshåndtering. Miljømerking stiller også krav om god kvalitet og funksjon.
Tekst

Ulike produktgrupper har ulike krav. Miljømerking skjerper dessuten kravene kontinuerlig–cirka hvert fjerde år. Ved revisjon av kravene, må alle foretak med lisens til å bruke Svanemerket omprøves og dokumentere at de oppfyller de nye og strengere kravene før de får beholde Svanemerket. På denne måten er miljømerkingen med på å drive fram bedre og mer miljøtilpassede produkter hele veien. Den kontinuerlige skjerpingen av kravene er med på å drive produktutviklingen i en bærekraftig retning.

Et svanemerket produkt skal være minst like bra som et produkt uten merke. Miljømerking stiller for mange produktgrupper både funksjons- og kvalitetskrav. For å få lisens til å bruke Svanemerket, må for eksempel tøyvaskemiddel vaske rent ved lave temperaturer og møbler må bestå strenge holdbarhetstester.

Kommenter saken
kommentarer