Bygg og bolig

Bygg og bolig

Visste du at bygg og boliger står for 40 prosent av energiforbruket, 40 prosent av klimagassutslippene og 40 prosent av avfallsmengdene i verden? Derfor er det viktig å redusere miljøbelastningen fra bygg mest mulig. Les mer

Søk blant 40162 svanemerkede produkter

<< Velg produktområde i menyen til venstre