Medisinsk engangsutstyr

Medisinsk engangsutstyr

Innkjøpere i helsesektoren har stor helsefaglig kompetanse og vet hvilke effekter langtids eksponering for miljøgifter og andre skadelige stoffer kan få. Svanemerkede produkter skal verken skade helse eller miljø, og er gode valg for både helsepersonell og pasienter.

Søk blant 39967 svanemerkede produkter

<< Velg produktområde i menyen til venstre