Avløpsfrie toalettsystemer

Avløpsfrie toalettsystemer

Et svanemerket avløpsfritt toalett: * bryter ned avfallet og forvandler det til jord * er produsert av materialer som ikke inneholder allergi- eller kreftframkallende stoffer, miljøskadelige tungmetaller eller miljø- og helseskadelige tilsetningsstoffer til f. Les mer

Søk blant 40162 svanemerkede produkter

0 produkter

List of products
Produkt Type Lisensinnehaver