Jordan SensiWhite Enamel Protection Toothpaste, 75 ml tube

Sist oppdatert

Produktgruppa gjeld kosmetiske produkt som kjem inn under EUs kosmetikkdirektiv. Dette gjeld til dømes hudpleiemiddel, hårpleieprodukt, øyekosmetikk, parfyme og hygieneprodukt.

Svanemerka kosmetikk:
* tar omsyn til miljø
* tar omsyn til helse
* har fått alle virkestoffa miljøvurdert

Kjemikalier vi omgir oss med i kvardagen, blir tatt opp i blodbana vår. Kjemikalier blir tatt opp frå huda. Difor er Svanen særskilt oppmerksam på allergiframkallande stoff, hormonforstyrrande stoff og ikkje minst parfyme i svanemerka kosmetikk.

Shows detailed information about a product.
Lisensnummer : 2090 0307
Miljømerke :
Type : Tannkrem
Lisensinnehaver : Orkla Home & Personal Care
Nettside : https://www.orkla.no/om-oss/orkla-care/orkla-home-personal-care/
Kriteriedokument for Kosmetikk og pleieprodukter