ASC Østlandske Rengjøring AS

Sist oppdatert

Kravene til et svanemerket rengjøringsbyrå omfatter blant annet:
- Miljø- og helsekrav til kjemikalier som benyttes
- Reduksjon i mengden kjemikalier som benyttes
- Krav til effektiv transport
- Krav vedrørende avfallsmengder og avfallshåndtering

Shows detailed information about a product.
Lisensnummer : 2076 0062
Miljømerke :
Type : Rengjøringstjenester
Lisensinnehaver : ASC Østlandske Rengjøring AS
Nettside : http://www.ostlandske-rengjoring.no
Kriteriedokument for Rengjøringstjenester

Her finner du oss