Insider Facility Services AS avd. Hamar

Sist oppdatert

Kravene til et svanemerket rengjøringsbyrå omfatter blant annet:
- Miljø- og helsekrav til kjemikalier som benyttes
- Reduksjon i mengden kjemikalier som benyttes
- Krav til effektiv transport
- Krav vedrørende avfallsmengder og avfallshåndtering

Shows detailed information about a product.
Lisensnummer : 2076 0140
Miljømerke :
Type : Rengjøringstjenester
Lisensinnehaver : Insider Facility Services AS
Nettside :
Kriteriedokument for Rengjøringstjenester

Her finner du oss