SEB Sweden Equity Fund

Sist oppdatert

Produktgruppen omfatter alle fond som følger reglene i EU-direktivet UCITS. Fondet må være tilgjengelig i et av de nordiske landene. Det kan maksimalt bestå av 50 % 'non corporate credits', som for eksempel statsobligasjoner.


Svanemerkede investeringsfond skal oppfylle 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning.


Kravene omfatter bl.a.:  • 90 % av fondets direkte portefølje skal ha gjennomgått en Environmental Social Governance-analyse (ESG-analyse).

  • Minst 50 % av fondets portefølje skal være investeringer i virksomheter som har fått en god bedømmelse i ESG.

  • Investeringer i grønne bransjer premieres, f.eks. fornybar energi, vannrensing, m.m.

  • Fondet skal utelukke virksomheter som utvinner, foredler eller produserer energi fra kull, olje, gass og uran. Dette kan dog utgjøre opp til 5 % av omsetningen – eller det kan gjøres unntakelse hvis virksomheten er i en grønn omstillingsprosess.

  • Fondet skal utelukke virksomheter som produserer tobakk. Dette kan dog utgjøre opp til 5 % av omsetningen.

  • Fondet skal utelukke virksomheter som ikke følger internasjonale normer og konvensjoner: ILO, menneskerettighetene, grov korrupsjon og grove miljøovertredelser.

  • Fondsforvalteren skal på hjemmesiden redegjøre for hvilke aksjer og obligasjoner som finnes i fondet, samt oppdatere opplysningene en gang i kvartalet.


Les mer om våre investeringsfond

SEB Sweden Equity Fund aims to create long-term value growth at a well-balanced risk. The core of the fund’s management consists of analysis of individual Swedish companies based on a fundamental perspective where sustainability aspects have a significant impact on the choice of investments. The companies shall actively work on sustainability issues and integrate their sustainability efforts into their business model. Company visits and (company) dialogue are important parts of the analysis work, with the focus being on finding reasonably valued companies that meet quality aspects such as the company's strong market position, good finances and proven ability for profitable growth. The fund complies to specific sustainability criteria in its investments. Standards that are especially considered are the UN Global Compact and the OECD Guidelines for Multinational Companies. The Fund only invests in companies that conduct their business in accordance with these standards, guidelines and criteria. The fund does not invest in coal, gas, uranium and oil exploration companies or in energy companies that generate energy from fossil fuel. In addition the fund does not invest in companies that manufacture and / or sell controversial weapons or participate in the development of nuclear weapons programs or produce nuclear weapons. Moreover, the fund does not invest in companies where more than five percent of the company's turnover come from the production and / or sale of weapons or pornographic material, alcoholic beverages, tobacco products, genetically modified crops or commercial games.

Shows detailed information about a product.
Lisensnummer : 3101 0009
Miljømerke :
Type : Aksjefond
Lisensinnehaver : SEB Fonder
Nettside : http://seb.se
Kriteriedokument for Investeringsfond og investeringsprodukter

Her finner du oss