SB1F Aksjer - Svanemerket

Sist oppdatert

Produktgruppen omfatter alle fond som følger reglene i EU-direktivet UCITS. Fondet må være tilgjengelig i et av de nordiske landene. Det kan maksimalt bestå av 50 % 'non corporate credits', som for eksempel statsobligasjoner.


Svanemerkede investeringsfond skal oppfylle 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning.


Kravene omfatter bl.a.:  • 90 % av fondets direkte portefølje skal ha gjennomgått en Environmental Social Governance-analyse (ESG-analyse).

  • Minst 50 % av fondets portefølje skal være investeringer i virksomheter som har fått en god bedømmelse i ESG.

  • Investeringer i grønne bransjer premieres, f.eks. fornybar energi, vannrensing, m.m.

  • Fondet skal utelukke virksomheter som utvinner, foredler eller produserer energi fra kull, olje, gass og uran. Dette kan dog utgjøre opp til 5 % av omsetningen – eller det kan gjøres unntakelse hvis virksomheten er i en grønn omstillingsprosess.

  • Fondet skal utelukke virksomheter som produserer tobakk. Dette kan dog utgjøre opp til 5 % av omsetningen.

  • Fondet skal utelukke virksomheter som ikke følger internasjonale normer og konvensjoner: ILO, menneskerettighetene, grov korrupsjon og grove miljøovertredelser.

  • Fondsforvalteren skal på hjemmesiden redegjøre for hvilke aksjer og obligasjoner som finnes i fondet, samt oppdatere opplysningene en gang i kvartalet.


Les mer om våre investeringsfond

Shows detailed information about a product.
Lisensnummer : 3101 0052
Miljømerke :
Type : Pensjonsprofil
Lisensinnehaver : SpareBank1 Forsikring
Nettside : https://www.sparebank1.no/nb/bank/privat/pensjon.html
Kriteriedokument for Investeringsfond og investeringsprodukter

Her finner du oss