Nordfjord Hotell avd. Bryggen

Sist oppdatert

En svanemerket hotell, restaurant og konferansevirksomhet har tatt et helhetsgrep om sitt miljøarbeid og klart Svanens strenge krav. Virksomheten arbeider sammen med Svanen mot et bærekraftig samfunn.

Personalet jobber innenfor mange områder for å redusere miljøbelastningen. En svanemerket virksomhet vil jobbe for redusert energi- og vannforbruk, minske avfallsmengder, optimere bruk av kjemiske produkter og gjøre innkjøp av miljømerkede produkter innenfor mange kategorier som rengjøring og oppvask, trykksaker og toalettpapir.

Svanemerkede restauranter vil ha strenge krav til hvilke råvarer som kjøpes inn og vil ha en høy andel økologiske produkter og tilby vegetariske retter.

Shows detailed information about a product.
Lisensnummer : 2055 0171
Miljømerke :
Type : Hotell
Lisensinnehaver : Nordfjord Hotell
Nettside : http://www.nordfjord-hotell.no
Kriteriedokument for Hotell, restaurant og konferanse

Her finner du oss