Suma Revoflow Max Pur-Eco OP P2, 3 x 4,5 kg

Sist oppdatert

Et svanemerket maskinoppvaskmiddel til profesjonell bruk:

* inneholder ikke kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer, og inneholder heller ikke alkylfenoletoksilater, perborater, reaktive klorforbindelser eller parfyme
* oppfyller spesielt strenge krav til stoffer som er både giftige og tungt nedbrytbare
* har dokumentert effektivitet og god informasjon til kunden

Shows detailed information about a product.
Lisensnummer : 3080 0001 (2080 0103)
Miljømerke :
Type : Maskinoppvask profesjonell
Lisensinnehaver : Lilleborg AS
Nettside : http://www.lilleborg.no
Kriteriedokument for Maskinoppvask profesjonell