BlessOF GmbH & Co. KG

Sist oppdatert

Svanemerkingen omfatter trykkeriets produksjon av trykksaker - i hovedsak på papir. Svanemerket kan settes på trykksakene. Merk at konvolutter også svanemerkes etter trykkerikravene.

Et svanemerket trykkeri skal bruke papir som oppfyller svanemerkets krav til kopi- og trykkpapir. Dette omfatter blant annet at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk og at det er oppfylt strenge miljøkrav mht forurensning, kjemikalier og øvrige miljøbelastninger fra papirproduksjonen.

Trykkeriet skal bruke rensemidler, trykkfarger, lim og andre kjemikalier som ikke er miljø- eller helseskadelige. Det er krav til trykkeriets avfallsmengde og system for avfallsgjenvinning.

Mayer-Kuvert-network GmbH selger konvolutter i Norge under navnet Sober, og i Sverige under navnene Clipa og Viking.

Shows detailed information about a product.
Lisensnummer : 2041 0927 (2041 0928)
Miljømerke :
Type : Trykkeri
Lisensinnehaver : Mayer-Kuvert-network GmbH
Nettside : http://www.mayer-kuvert-network.com
Kriteriedokument for Trykkeri

Her finner du oss