Kompost Bjørn

Sist oppdatert

Kravene gjelder beholdere beregnet for hjemmekompostering av organisk husholdnings- og hageavfall.

Kompostbeholdere som er beregnet på helårskompostering skal funksjonstestes av en uavhengig testinstitusjon.

Det er satt krav til kjemikalier og materialer som benyttes under produksjonen av beholderen, som lim, trebeskyttelsesmiddel, isolasjon og plast.

Det er også satt krav til garanti, tilgang på reservedeler og bruksanvisning.

Shows detailed information about a product.
Lisensnummer : 2019 0013
Miljømerke :
Type : Helårs kompostbeholder
Lisensinnehaver : Strømbergs Plast AS
Nettside : http://www.strombergs-plast.no/
Kriteriedokument for Kompostbeholdere