Neutral Baby Vådservietter, 63 stk.

Sist oppdatert

Produktgruppa gjeld kosmetiske produkt som kjem inn under EUs kosmetikkdirektiv. Dette gjeld til dømes hudpleiemiddel, hårpleieprodukt, øyekosmetikk, parfyme og hygieneprodukt.

Svanemerka kosmetikk:
* tar omsyn til miljø
* tar omsyn til helse
* har fått alle virkestoffa miljøvurdert

Kjemikalier vi omgir oss med i kvardagen, blir tatt opp i blodbana vår. Kjemikalier blir tatt opp frå huda. Difor er Svanen særskilt oppmerksam på allergiframkallande stoff, hormonforstyrrande stoff og ikkje minst parfyme i svanemerka kosmetikk.

Shows detailed information about a product.
Lisensnummer : 5090 0108
Miljømerke :
Type : Våtservietter til barn
Lisensinnehaver : Unilever Danmark A/S
Nettside : http://www.unilever.dk
Norsk forhandler: Unilever Norge AS
Norsk forhandler nettside: http://www.unileverfoodsolutions.no
Kriteriedokument for Kosmetikk og pleieprodukter