HG Media AS

Sist oppdatert

Svanemerkingen omfatter trykkeriets produksjon av trykksaker - i hovedsak på papir. Svanemerket kan settes på trykksakene. Merk at konvolutter også svanemerkes etter trykkerikravene.

Et svanemerket trykkeri skal bruke papir som oppfyller svanemerkets krav til kopi- og trykkpapir. Dette omfatter blant annet at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk og at det er oppfylt strenge miljøkrav mht forurensning, kjemikalier og øvrige miljøbelastninger fra papirproduksjonen.

Trykkeriet skal bruke rensemidler, trykkfarger, lim og andre kjemikalier som ikke er miljø- eller helseskadelige. Det er krav til trykkeriets avfallsmengde og system for avfallsgjenvinning.

Shows detailed information about a product.
Lisensnummer : 2041 0819
Miljømerke :
Type : Trykkeri
Lisensinnehaver : HG Media AS
Nettside : http://www.hgmedia.no
Kriteriedokument for Trykkeri

Her finner du oss