Molvik Grafisk AS

Sist oppdatert

Produktgruppen omfatter trykkerier og trykksaker som f.eks. magasiner, aviser, reklamemateriell, brosjyrer, bøker, konvolutter, bannere, roll-ups og emballasje.


Svanemerket har fokus på å redusere både trykkeriets og trykksakens samlede belastning på klima og miljø og på å fremme et godt arbeidsmiljø, bl.a. gjennom krav til trykkematerialer, kjemikalier og energiforbruk. Krav som sikrer at trykksaken er egnet til gjenbruk er både med på å redusere ressursforbruk og avfallsmengder, samtidig som de fremmer sirkulær økonomi.


Det er bare svanemerkede trykkerier som kan produsere svanemerkede trykksaker.


Kravene til trykkerier og trykksaker omfatter bl.a.:  • Bruk av bærekraftig produsert papir.

  • Bruk av trykkematerialer som tekstil, plast, aluminiums- og komposittplast som oppfyller strenge krav til kjemikalier i overflatebehandlingen og til innhold av PVC.

  • Bruk av 100 % miljømerket eller kontrollert trykkemateriale og forbud mot PVC i svanemerkede trykksaker.

  • Grenser for energiforbruk.

  • Miljø- og helseegenskaper til kjemikaliene som brukes i produksjonen av trykksaker og på eksterne bokbinderier. Det er bl.a. strenge krav til stoffer som er kreftfremkallende, reproduksjonstoksiske eller kan skade arvematerialet. Det er også forbud mot halogenerte organiske stoffer og fluorstoffer.

  • Grenser for bruk av kjemikalier som inneholder VOC.

  • Dokumentasjon av at trykkfarger, toner, lim og lakk ikke skaper problemer med at trykksverten smitter av i forbindelse med resirkulering av trykksaker.

Shows detailed information about a product.
Lisensnummer : 2041 0960
Miljømerke :
Type : Trykkeri
Lisensinnehaver : Molvik Grafisk AS
Nettside : http://www.molvik.no
Kriteriedokument for Trykkerier og trykksaker

Her finner du oss