Kraft Drift AS

Sist oppdatert

Kravene til et svanemerket rengjøringsbyrå omfatter blant annet:
- Miljø- og helsekrav til kjemikalier som benyttes
- Reduksjon i mengden kjemikalier som benyttes
- Krav til effektiv transport
- Krav vedrørende avfallsmengder og avfallshåndtering

Shows detailed information about a product.
Lisensnummer : 2076 0049
Miljømerke :
Type : Rengjøringstjenester
Lisensinnehaver : Kraft Drift AS
Nettside : http://www.kraft-drift.no
Kriteriedokument for Rengjøringstjenester

Her finner du oss