Tundra Sustainable Frontier Fund

Sist oppdatert

Produktgruppen omfatter alle fond som følger reglene i EU-direktivet UCITS. Fondet må være tilgjengelig i et av de nordiske landene. Det kan maksimalt bestå av 50 % 'non corporate credits', som for eksempel statsobligasjoner.


Svanemerkede investeringsfond skal oppfylle 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning.


Kravene omfatter bl.a.:  • 90 % av fondets direkte portefølje skal ha gjennomgått en Environmental Social Governance-analyse (ESG-analyse).

  • Minst 50 % av fondets portefølje skal være investeringer i virksomheter som har fått en god bedømmelse i ESG.

  • Investeringer i grønne bransjer premieres, f.eks. fornybar energi, vannrensing, m.m.

  • Fondet skal utelukke virksomheter som utvinner, foredler eller produserer energi fra kull, olje, gass og uran. Dette kan dog utgjøre opp til 5 % av omsetningen – eller det kan gjøres unntakelse hvis virksomheten er i en grønn omstillingsprosess.

  • Fondet skal utelukke virksomheter som produserer tobakk. Dette kan dog utgjøre opp til 5 % av omsetningen.

  • Fondet skal utelukke virksomheter som ikke følger internasjonale normer og konvensjoner: ILO, menneskerettighetene, grov korrupsjon og grove miljøovertredelser.

  • Fondsforvalteren skal på hjemmesiden redegjøre for hvilke aksjer og obligasjoner som finnes i fondet, samt oppdatere opplysningene en gang i kvartalet.


Les mer om våre investeringsfond

Tundra Fonder is a Swedish asset manager specialised in the new emerging markets including Vietnam, Sri Lanka, Pakistan and Egypt, countries which in many cases are among the fastest growing countries worldwide and have good chances of becoming the new India or China. Tundra’s investment philosophy is focused on sectors and companies enjoying long term structural growth. Sustainability is a cornerstone in the investment philosophy and the asset manager carries out sustainability research through its own dedicated sustainability team. Funds are managed out of Stockholm supported by research offices in Asia.
tundrafonder.se/en

Shows detailed information about a product.
Lisensnummer : 3101 0011
Miljømerke :
Type : Aksjefond
Lisensinnehaver : Tundra Fonder AB
Nettside : http://www.tundrafonder.se
Kriteriedokument for Investeringsfond og investeringsprodukter

Her finner du oss