Xact Sverige (UCITS ETF)

Sist oppdatert

Produktgruppen omfatter alle fond som følger reglene i EU-direktivet UCITS. Fondet må være tilgjengelig i et av de nordiske landene. Det kan maksimalt bestå av 50 % 'non corporate credits', som for eksempel statsobligasjoner.


Svanemerkede investeringsfond skal oppfylle 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning.


Kravene omfatter bl.a.:  • 90 % av fondets direkte portefølje skal ha gjennomgått en Environmental Social Governance-analyse (ESG-analyse).

  • Minst 50 % av fondets portefølje skal være investeringer i virksomheter som har fått en god bedømmelse i ESG.

  • Investeringer i grønne bransjer premieres, f.eks. fornybar energi, vannrensing, m.m.

  • Fondet skal utelukke virksomheter som utvinner, foredler eller produserer energi fra kull, olje, gass og uran. Dette kan dog utgjøre opp til 5 % av omsetningen – eller det kan gjøres unntakelse hvis virksomheten er i en grønn omstillingsprosess.

  • Fondet skal utelukke virksomheter som produserer tobakk. Dette kan dog utgjøre opp til 5 % av omsetningen.

  • Fondet skal utelukke virksomheter som ikke følger internasjonale normer og konvensjoner: ILO, menneskerettighetene, grov korrupsjon og grove miljøovertredelser.

  • Fondsforvalteren skal på hjemmesiden redegjøre for hvilke aksjer og obligasjoner som finnes i fondet, samt oppdatere opplysningene en gang i kvartalet.


Les mer om våre investeringsfond

XACT Sweden (UCITS ETF) is an ETF which tracks the index SIX Sweden ESG Selection Index GI. The index is an selection of Swedish large- and small cap companies that are in line with certain sustainability requirements. Companies that act in violence of international norms and companies that belong to certain controversial sectors are excluded. Companies with strong sustanability scores are included.

Shows detailed information about a product.
Lisensnummer : 3101 0021
Miljømerke :
Type : Aksjefond
Lisensinnehaver : Handelsbanken Fonder AB
Nettside : http://handelsbanken.se/hallbarhet
Kriteriedokument for Investeringsfond og investeringsprodukter

Her finner du oss